Facebook
Kategorie
Kategorie
Dodaj do koszyka
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis publikacji

Tom I Systemu prawa pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień:

 • pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy,
 • przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa,
 • podstaw aksjologicznych i etycznych prawa pracy,
 • ewolucji i rozwoju prawa pracy
 • funkcji i właściwości prawa pracy,
 • charakteru norm prawa pracy i modeli ich tworzenia,
 • źródeł prawa pracy,
 • zasad prawa pracy,
 • typów stosowania prawa pracy oraz metodologii wykładni przepisów prawa pracy,
 • zdarzeń prawa pracy,
 • roszczeń w prawie pracy,
 • sankcji w prawie pracy,
 • intertemporalnego prawa pracy.
 • Prezentowane dzieło ma charakter syntetyzujący, a zaprezentowane w nim rozważania dotyczą równi...

Tom I Systemu prawa pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień:

  • pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy,
  • przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa,
  • podstaw aksjologicznych i etycznych prawa pracy,
  • ewolucji i rozwoju prawa pracy
  • funkcji i właściwości prawa pracy,
  • charakteru norm prawa pracy i modeli ich tworzenia,
  • źródeł prawa pracy,
  • zasad prawa pracy,
  • typów stosowania prawa pracy oraz metodologii wykładni przepisów prawa pracy,
  • zdarzeń prawa pracy,
  • roszczeń w prawie pracy,
  • sankcji w prawie pracy,
  • intertemporalnego prawa pracy.
  • Prezentowane dzieło ma charakter syntetyzujący, a zaprezentowane w nim rozważania dotyczą również problemów praktycznych ujawniających się na tle funkcjonowania współczesnych stosunków pracy.Adresaci:

  Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i dla praktyków, w szczególności sędziów, adwokatów i radców prawnych. Powinna mieć też zastosowanie w kwalifikowanej dydaktyce prawniczej, zwłaszcza na studiach drugiego i trzeciego stopnia.

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Justyna Czerniak-Swędzioł

Justyna Czerniak-Swędzioł - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny w OIRP w Krakowie.

Zbigniew Góral

Zbigniew Góral - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Monika Lewandowicz-Machnikowska

Monika Lewandowicz-Machnikowska - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i kierownik Pracowni Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny; członek nieetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; mediator w sporach zbiorowych; specjalizuje się w indywidualnym prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego; prowadzi badania naukowe dotyczące czynności prawnych w prawie pracy, konkurencji w stosunkach pracy, psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy oraz świadczeń socjalnych.

Andrzej Patulski

dr hab. Andrzej Patulski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Zakładu Społeczno- Prawnych Problemów Zatrudnienia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; radca prawny; autor kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu prawa pracy i prawa handlowego publikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dominika Dörre-Kolasa

Dominika Dörre-Kolasa - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Autorka kilkunastu publikacji dotyczących ochrony dóbr osobistych pracowników, monitoringu w miejscu pracy, współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi, molestowania seksualnego, mobbingu.

Monika Tomaszewska

Monika Tomaszewska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autorka lub współautorka blisko 40 publikacji z zakresu prawa pracy; wykładowca na studiach doktoranckich oraz podyplomowych; stale współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku, prowadząc cykliczne szkolenia z europejskiego i międzynarodowego prawa pracy. W czasie funkcjonowania Centrum Europejskiego na Uniwersytecie Gdańskim sprawowała w nim funkcję Kierownika Ośrodka Dostosowań Prawnych.

Alina Wypych-Żywicka

Alina Wypych-Żywicka - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce ustania stosunku pracy, urlopach wypoczynkowych, klauzulach generalnych i wykładni. W ostatnim czasie jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zabezpieczenia społecznego, szczególnie renty rodzinnej, zasad ubezpieczenia społecznego i konstrukcji ryzyk zabezpieczenia społecznego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Daniel Książek

Daniel Książek - doktor nauk prawnych, pracownik w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny, wspólnik zarządzający kancelarią prawną specjalizującą się w prawie pracy; prezes zarządu Centrum Prawa Pracy i Stosunków Przemysłowych; członek zespołu pełnomocnika rektora UJ ds. prawnych.

Krzysztof Walczak

Krzysztof Walczak - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; wspólnik i konsultant w firmie prawniczej specjalizujacej się w doradztwie z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy; redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Pracy; autor około 200 publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy, w szczególności dotyczących rekrutacji, wynagradzania, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Łukasz Pisarczyk

Łukasz Pisarczyk - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Antoni Dral

Dr Antoni Dral - absolwent UMCS w  Lublinie Filia w  Rzeszowie, pracuje w  Wyższej Szkole Prawa i  Administracji w  Przemyślu oraz na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przez wiele lat łączył pracę naukowo-dydaktyczną z  pracą w  administracji rządowej i  gospodarczej. Jest autorem wielu publikacji naukowych z  zakresu prawa pracy.

Marcin Wujczyk

Marcin Wujczyk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny; członek Europejskiego Komitetu Praw Społecznych; w latach 2014-2015 Academic Visitior na Uniwersytecie Oksfordzkim; członek Executive Committee International Labour and Employment Relations Association.

Mirosław Włodarczyk

Mirosław Włodarczyk - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej UŁ. Specjalista w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa rynku pracy. Autor publikacji naukowych dotyczących źródeł prawa pracy, podmiotów i treści prawa stosunku pracy, zatrudniania młodocianych oraz regulacji prawnych rynku pracy.

Iwona Sierocka

Iwona Sierocka - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu w Białymstoku.

Anna Musiała

Anna Musiała - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka licznych opracowań naukowych, artykułów i glos. Główny przedmiot jej zainteresowań stanowi problematyka stosunku pracy oraz zatrudnienia niepracowniczego.

Artur Tomanek

Artur Tomanek - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego; sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Zbigniew Salwa

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Salwa - specjalista w zakresie prawa pracy, wieloletni profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie profesor w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wieloletni członek Komisji Reformy Prawa Pracy. Autor ponad 200 prac naukowych (monografii, podręczników akademickich, komentarzy, studiów i artykułów). Redaktor naczelny miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”.

Wojciech Baran Krzysztof

Krzysztof W. Baran - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor i redaktor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym kilkunastu monografii, komentarzy i podręczników.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Wstęp

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Tematyka

Rozwiń Zwiń

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty