Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna

Sortuj:
Sposób wyświetlania
Darmowa dostawa - 0 zł!

Podatek od niektórych instytucji finansowych. Komentarz

Stanisław Bogucki, Artur Bogucki

Komentarz zawiera objaśnienia do przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) oraz przepisów wykonawczych.

Już od: 152,09 zł
169,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 152,09 zł
Więcej
KAM-4632 W01P01 Rok publikacji: 2022

Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018

Radosław Kowalski

W publikacji omówiono m.in.: zasady korzystania z premii amortyzacyjnej, opodatkowanie przychodów nierezydentów oraz rozliczanie środków trwałych.

Już od: 99,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2422 W01P01 Rok publikacji: 2018
Promocja!

-12 % Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży

Grzegorz Radłowski
PROMOCJA -12%
Już od: 51,92 zł
59,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 51,92 zł
Więcej
CeDeWu Rok publikacji: 2018
Promocja!

Zasada przejrzystości stosunków korporacyjnych w polski...

Mariusz Stanik

W monografii dokonano analizy polskiej regulacji prawa grup spółek w kontekście zasady przejrzystości stosunków korporacyjnych zachodzących pomiędzy uczestnikami takiego zgrupowania.

Już od: 99,90 zł
111,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 99,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2296 W01E01 Rok publikacji: 2017
Promocja!

-20 % Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpie...

Mariusz Fras, Marcin Krajewski, Jacek Lisowski, Piotr Machnikowski, Magdalena Natalia Szcz...

W publikacji przedstawiono wybrane aspekty prawne ubezpieczeń na życie oraz aspekty ekonomiczno-aktuarialne.

PROMOCJA -20%
Już od: 103,20 zł
129,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 103,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3174 W01P01 Rok publikacji: 2017
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % System prawa pracy. TOM I. Część ogólna

Krzysztof Wojciech Baran, Bolesław Ćwiertniak, Justyna Czerniak-Swędzioł , Dominika Dörre...

Prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym.

PROMOCJA -20%
Już od: 239,20 zł
299,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 239,20 zł
Więcej
KAM-2952 W01P01 Rok publikacji: 2017
Darmowa dostawa - 0 zł!

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa och...

Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Piotr Korzeniowski, Małgorzata Stahl

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie na temat kluczowych problemów badawczych występujących na styku prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska.

Już od: 169,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 169,00 zł
Więcej
EBO-2236 W01P01 Rok publikacji: 2017
Promocja!

-12 % Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji d...

Wioleta Baranowska-Zając
PROMOCJA -12%
Już od: 66,00 zł
75,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 66,00 zł
Więcej
CeDeWu Rok publikacji: 2017
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne...

Beata Baluta, Anna Błachnio-Parzych, Agnieszka Czajkowska, Marcin Glicz, Robert Grzeszczak...
Szczegółowe i kompleksowe omówienie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która stanowi swoistą konstytucję rynku ubezpieczeń.
PROMOCJA -20%
Już od: 224,81 zł
281,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 224,81 zł
Więcej
EBO-2198 W01P01 Rok publikacji: 2016
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo rynku finansowego

Magdalena Fedorowicz, Eugenia Fojcik-Mastalska, Anna Jurkowska-Zeidler, Cezary Kosikowski,...

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia poświęcona prawu rynku finansowego, przedstawiająca jego specyfikę, systemowe i funkcjonalne ujęcie oraz kluczowe i najbardziej aktualne problemy dla regulacji i nadzoru rynku finansowego.

Już od: 149,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 149,00 zł
Więcej
EBO-1936 W01P01 Rok publikacji: 2016
Promocja!

-20 % Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne...

Lech Krzyżanowski
PROMOCJA -20%
Już od: 10,32 zł
12,90 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 10,32 zł
Więcej
Od.Nowa Rok publikacji: 2016

-20 % Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych

Bogusława Gnela, Monika Szaraniec
W publikacji przedstawiono zagadnienia prawne informacji kierowanej do ubezpieczyciela oraz prawne aspekty wykonywania i naruszenia jego obowiązków informacyjnych.
PROMOCJA -20%
Już od: 79,20 zł
99,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 79,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2830 W01P01 Rok publikacji: 2015

Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Piotr Tereszkiewicz
Już od: 99,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1713 W01P01 Rok publikacji: 2014

Ochrona konsumentów w umowach ubezpieczenia

Małgorzata Więcko-Tułowiecka
Już od: 80,09 zł
89,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 80,09 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0229 W01Z01 Rok publikacji: 2014
Promocja!

-20 % Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kap...

Magdalena Szczepańska
PROMOCJA -20%
Już od: 75,20 zł
94,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 75,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0370 W01P01 Rok publikacji: 2011

Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych

Dorota Maśniak

Monografia stanowi wynik systemowego podejścia do problematyki ochrony ofiar wypadków drogowych przezwyciężającego bariery międzydyscyplinarne istniejące między ekonomią a  prawem czy prawem a organizacją i zarządzaniem.

Już od: 105,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 105,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1488 W01Z01 Rok publikacji: 2010
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz TOM I

Zdzisław Brodecki, Marcin Glicz, Małgorzata Serwach
PROMOCJA -20%
Już od: 157,61 zł
197,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 157,61 zł
Więcej
EBO-2490 W02P01 Rok publikacji: 2010

Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne

Magdalena Szczepańska
Stan prawny na 30.04.2008 r.
Niniejsza książka stanowi wszechstronną analizę problematyki dotyczącej ubezpieczeń na życie, w szczególności w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych. W opracowaniu,oprócz analizy i interpretacji obowiązujących w zakresie ubezpieczeń na życie przepisów prawa, omówione zostały konstrukcje zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia, opracowywanych przez zakłady ubezpieczeń.
Już od: 73,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 73,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1080 W01Z01 Rok publikacji: 2008

Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi r...

Jan Koleśnik, Maciej Rewieński
"Książka wyróżnia się na tle innych publikacji nie tylko przejrzystą formą i dostępnym sposobemprzedstawienia najistotniejszych informacji, [...]"
Już od: 41,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 41,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska ABC-0484 W01Z01 Rok publikacji: 2008

Ubezpieczenia osobowe

Bożena Adamczyk-Kloczkowska, Joanna Owczarek, Maria Szczur, Ewa Wierzbicka
Książka dotyczy ubezpieczeń osobowych, zarówno gospodarczych, jak i społecznych.
Już od: 49,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 49,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1007 W01Z01 Rok publikacji: 2008

Książki i ebooki Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna

Pod pojęciem działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej znajduje się całokształt procesów i działań związanych z funkcjonowaniem podmiotów udzielających ubezpieczeń. W tym działalność ubezpieczeniowa jest wykonywaniem czynności ubezpieczeniowych, które mają na celu oferować i udzielać ochronę na wypadek ryzyka wystąpienia skutków ewentualnych zdarzeń losowych. Natomiast reasekuracja jest czynnością obejmującą scedowanie przez zakład ubezpieczeniowy na inny zakład ubezpieczeniowy lub towarzystwo reasekuracyjne części albo całości ubezpieczonego ryzyka lup grupy ryzyk, przy równoczesnym odstąpieniu mu odpowiedniej części składek.

Funkcje reasekuracji ubezpieczenia

Reasekurację można zatem określić jako ubezpieczenie ubezpieczyciela. Za sprawą asekuracj...

Pod pojęciem działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej znajduje się całokształt procesów i działań związanych z funkcjonowaniem podmiotów udzielających ubezpieczeń. W tym działalność ubezpieczeniowa jest wykonywaniem czynności ubezpieczeniowych, które mają na celu oferować i udzielać ochronę na wypadek ryzyka wystąpienia skutków ewentualnych zdarzeń losowych. Natomiast reasekuracja jest czynnością obejmującą scedowanie przez zakład ubezpieczeniowy na inny zakład ubezpieczeniowy lub towarzystwo reasekuracyjne części albo całości ubezpieczonego ryzyka lup grupy ryzyk, przy równoczesnym odstąpieniu mu odpowiedniej części składek.

Funkcje reasekuracji ubezpieczenia

Reasekurację można zatem określić jako ubezpieczenie ubezpieczyciela. Za sprawą asekuracji ubezpieczyciel zyskuje stabilizację i większą elastyczność, dzięki temu może zaoferować swoim klientom atrakcyjniejsze usługi. Działalność ubezpieczeniowa i asekuracyjna jest ściśle regulowana przez Ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (DZ. U. Z 2021 r. poz. 1130 t. j.).

Rozwiń Zwiń
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę