Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Decyzja administracyjna

Sortuj:
Sposób wyświetlania
Promocja!

-70 % Meritum. Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i są...

Marek Wierzbowski

Celem publikacji jest kompleksowe, przystępne i przejrzyste przedstawienie zagadnień wszczęcia, przebiegu oraz zakończenia postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi – wskazujące prawidłowy sposób interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych.

Cena regularna: 169,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 101,40 zł
Cena regularna: 169,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 101,40 zł
Już od: 50,69 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3072 W02P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-20 % Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej

Andrzej Matan

Książka dotyczy instytucji stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej ze względu na: wymóg wynikający z przepisów prawa, interes społeczny lub interes strony, niedopełnienie warunku przez stronę.

Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 79,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3937 W01P01 Rok publikacji: 2020
Promocja!

-40 % Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego proces...

Wojciech Chróścielewski, Zbigniew Kmieciak

Niniejsza księga to wyraz pamięci o wybitnej postaci Uniwersytetu Łódzkiego – o Profesorze Januszu Borkowskim.

Cena regularna: 222,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 222,00 zł
Cena regularna: 222,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 222,00 zł
Już od: 133,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2501 W01P01 Rok publikacji: 2018
Promocja!

-20 % Aksjomaty postępowania administracyjnego

Jan Zimmermann

Książka jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów.

Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159,00 zł
Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159,00 zł
Już od: 127,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1521 W01P01 Rok publikacji: 2017
Promocja!

-20 % Ogólne postępowanie administracyjne Skrypty Becka

Robert Kędziora
Cena regularna: 69,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,00 zł
Cena regularna: 69,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,00 zł
Już od: 55,20 zł
Więcej
C.H. Beck Rok publikacji: 2017
Promocja!

-40 % Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie...

Michał Kasiński, Małgorzata Stahl, Katarzyna Wlaźlak
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych na płaszczyźnie prawa administracyjnego.
Cena regularna: 111,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 111,00 zł
Cena regularna: 111,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 111,00 zł
Już od: 66,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1835 W01P01 Rok publikacji: 2015
Promocja!

-40 % Uzasadnienia decyzji stosowania prawa

Mateusz Grochowski, Iwona Rzucidło-Grochowska
Cena regularna: 111,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 111,00 zł
Cena regularna: 111,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 111,00 zł
Już od: 66,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1655 W01P01 Rok publikacji: 2015
Promocja!

-40 % Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach stude...

Paweł Dańczak
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 85,00 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 85,00 zł
Już od: 51,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1727 W01P01 Rok publikacji: 2015

Generalny akt administracyjny

Marek Szewczyk, Ewa Szewczyk
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1463 W01P01 Rok publikacji: 2014
Promocja!

-40 % Zarys teorii postępowania administracyjnego

Zbigniew Kmieciak
Stawiając pytania o wizję postępowania administracyjnego, autor zrywa z dotychczasowym sposobem myślenia o funkcjach i instytucjach procedury...
Cena regularna: 102,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 102,00 zł
Cena regularna: 102,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 102,00 zł
Już od: 61,19 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1560 W01P01 Rok publikacji: 2014

Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie pod...

Agnieszka Choduń, Andrzej Gomułowicz, Andrzej Skoczylas
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1410 W01P01 Rok publikacji: 2013

Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej

Tadeusz Kiełkowski
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1362 W01P01 Rok publikacji: 2012
Promocja!

-40 % Zarys teorii decyzji w nauce administracji

Ernest Knosala
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 85,00 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 85,00 zł
Już od: 51,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-0579 W01P01 Rok publikacji: 2011

Książki i ebooki Decyzja administracyjna

Decyzja administracyjna jest rozstrzygnięciem organu administracji publicznej, które zostaje wydane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Wydanie decyzji administracyjnej jest równoznaczne z zakończeniem postępowania w danej instancji. Wydanie decyzji oznacza jednostronne rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach konkretnej osoby w indywidualnej sprawie. Rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub części. Adresatem decyzji jest zawsze strona postępowania. Decyzja powinna mieć formę pisemną.

Odwołanie od decyzji

Od decyzji wydanej w I instancji służy odwołanie tylko do jednej instancji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, co do zasady, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawowymi elementami każdej decyzji są:

  • oznaczenie organu administracji,
  • data wyd...

Decyzja administracyjna jest rozstrzygnięciem organu administracji publicznej, które zostaje wydane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Wydanie decyzji administracyjnej jest równoznaczne z zakończeniem postępowania w danej instancji. Wydanie decyzji oznacza jednostronne rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach konkretnej osoby w indywidualnej sprawie. Rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub części. Adresatem decyzji jest zawsze strona postępowania. Decyzja powinna mieć formę pisemną.

Odwołanie od decyzji

Od decyzji wydanej w I instancji służy odwołanie tylko do jednej instancji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, co do zasady, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawowymi elementami każdej decyzji są:

  • oznaczenie organu administracji,
  • data wydania decyzji,
  • oznaczenie strony lub stron, do których decyzja jest skierowana,
  • podstawa prawna decyzji,
  • rozstrzygnięcie sprawy,
  • uzasadnienie faktyczne i prawne,
  • pouczenie o możliwości odwołania, terminach i trybie,
  • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.
Rozwiń Zwiń
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę