Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

W - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Warnieło Jakub

Jakub Warnieło - ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej,specjalizacja międzykierunkowa: doradztwo podatkowe, u...

Warso Zuzanna

Zuzanna Warso - prawnik w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Warwas Izabela

Izabela Warwas - doktor habilitowana nauk ekonomicznych, pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką i redaktorką 110 publi...

Wasilewski Piotr

Piotr Wasilewski - doktor nauk prawnych; asystent w Zakładzie Prawa Konkurencji i Środków Masowego Komunikowania Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i A...

Wasilkowski Andrzej

Prof. dr hab. ANDRZEJ WASILKOWSKI, b. dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN, jest członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Waszkiewicz Michał

MICHAŁ WASZKIEWICZ - radca ministra w Ministerstwie Zdrowia. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.