Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

W - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Walesiak Marek

Marek Walesiak - profesor zwyczajny, kierownik Katedry Ekonometrii i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jest dziekanem Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki...

Waligóra Marcin

Dr Marcin Waligóra - adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońsk...

Walorska Paulina

Paulina Walorska - doktor nauk prawnych;aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu;autorka publikacji z zakresu prawa pracy, w tym dotyczą...

Wancke Piotr

Piotr Wancke - pracownik administracji publicznej.

Waniak-Michalak Halina

Halina Waniak-Michalak - adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi zajęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości ora...

Warciński Michał

Michał Warciński - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliw...

Ward Garth

Garth Ward - od lat prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami i doradztwa biznesowego w ramach działań stowarzyszenia Ritchie Ward Associates. Jest profesorem w Cranfield...

Wardyński Tomasz

Tomasz Wardyński - adwokat, wspólnik założyciel kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się postępowaniami arbitrażowymi z udziałem podmiotów polskich i zagranic...

Wardęga Emilia

Emilia Wardęga - aplikant adwokacki