Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

W - Indeks autorów

Pozostali autorzy

Wierzbica Anna

Anna Wierzbica - doktor nauk prawnych, obroniła rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autork...

Wierzbicka Ewa

Dr Ewa Wierzbicka - pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości...

Wiktor Jan W.

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor w swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami komunikacji marketingowej, marketingu międzynarodowego i euromarketingu.

Wiktor Jerzy

Jerzy Wiktor - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie; prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszow...

Wiktorowicz Justyna

Justyna Wiktorowicz - doktor nauk ekonomicznych,pracuje w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania koncentrują si...

Wiktorowska Aleksandra

Aleksandra Wiktorowska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego;pracownik naukowy w Katedrze Prawa Administracyjnego...

Wilbrandt-Gotowicz Martyna B.

Dr Martyna B. Wilbrandt-Gotowicz - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunk...

Wilczek-Karczewska Magdalena

Magdalena Wilczek-Karczewska - doktor nauk humanistycznych, prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza...

Wilczek-Rużyczka Ewa

Ewa Wilczek-Rużyczka - doktor habilitowany w zakresie psychologii, profesor nadzwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik Katedry...

Wiliński Adam

Adam Wiliński (1909-1977) - profesor doktor nauk prawnych; w 1949 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1951 r. rozpoczął pracę w Lublinie jako kie...

Wilk Aleksandra

Aleksandra Wilk - doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; konsultant prawny w Ośrodku Interw...

Wilk Dariusz

Dariusz Wilk - doktor nauk prawnych i doktor nauk chemicznych, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wilk Michał

Michał Wilk - doktor nauk prawnych, radca prawny i doradca podatkowy; adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersyt...