Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Radca prawny

Sortuj:
Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Promocja!

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe [PRZEDSPRZEDAŻ]

Wolters Kluwer Polska
Nowości: • badanie trzeźwości pracownika • praca zdalna • ułatwianie pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym, tzw. work life balance
84,55 zł
89,00 zł
Więcej
Ustawa o fundacjach. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o fundacjach. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Małgorzata Dumkiewicz, Andrzej Kidyba
Wolters Kluwer Polska
Duża liczba działających fundacji oraz popularność tej formy prawnej połączona z wciąż lakoniczną regulacją ustawową stwarza coraz więcej wyzwań nie tylko teoretycznoprawnych, lecz także praktycznych. Celem niniejszego komentarza jest wyjaśnienie istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem tych....
207,00 zł
230,00 zł
Więcej
Podatki w grupie kapitałowej. Obowiązki sprawozdawcze [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Podatki w grupie kapitałowej. Obowiązki sprawozdawcze [PRZEDSPRZEDAŻ]

Monika Brzostowska, Marcin Chomiuk, Anna Karczewska, Robert Krasnodębski, Patrycja Kubiesa...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia problemy związane z obowiązkami i ryzykami podatkowymi podmiotów działających w ramach grup kapitałowych, w szczególności z raportowaniem oraz identyfikacją przesłanek obligujących do powstania obowiązków podatkowych dla tych grup.
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Nowe technologie w procesie stosowania i stanowienia prawa podatkowego [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Nowe technologie w procesie stosowania i stanowienia prawa podatkowego [PRZEDSPRZEDAŻ]

Paweł Szymanek
Wolters Kluwer Polska
Jedynymi skutecznymi sposobami nadzorowania podatników są obecnie narzędzia informatyczne. Publikacja przedstawia nowe metody pozyskiwania i analizy informacji o podatnikach i ich działalności gospodarczej.
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
System Prawa Samorządu Terytorialnego. Tom 3. Samodzielność samorządu terytorialnego – granice i perspektywy [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

System Prawa Samorządu Terytorialnego. Tom 3. Samodzielność samorządu terytorialnego – granice i perspektywy [PRZEDSPRZEDAŻ]

Irena Lipowicz
Wolters Kluwer Polska
Trzeci tom Systemu Prawa Samorządu Terytorialnego prezentuje zagadnienia granic i perspektyw samodzielności samorządu terytorialnego. 
224,10 zł
249,00 zł
Więcej
Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Promocja!

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. [PRZEDSPRZEDAŻ]

Wolters Kluwer Polska
Najważniejsze zmiany: - nowelizacja „naprawcza” noweli z 2019 roku, w tym m.in.: zmiany we właściwości rzeczowej,uporządkowanie kwestii doręczeń,liczne zmiany w zakresie egzekucji;- nowości związane z możliwością tworzenia fundacji rodzinnych;- wzmocnienie ochrony osób doznających przemocy....
84,55 zł
89,00 zł
Więcej
Nadużycie uprawnień procesowych przez prokuratora i sędziego w procesie karnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Nadużycie uprawnień procesowych przez prokuratora i sędziego w procesie karnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Paweł Wiliński
Wolters Kluwer Polska
W ksiażce przedstawiono zachowania wykonywane w ramach formalnie dopuszczalnych działań podmiotu uprawnionego do dokonania ważnej czynności procesowej, która często prowadzi do nadmiernej swobody działania organów procesowych, trudnej do uchwycenia i do oceny dla uczestnika postępowania karnego.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Metodyka pracy pełnomocnika procesowego w postępowaniach ze skargi pauliańskiej ze wzorami pism [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Metodyka pracy pełnomocnika procesowego w postępowaniach ze skargi pauliańskiej ze wzorami pism [PRZEDSPRZEDAŻ]

Patryk Filipiak, Natalia Frygier, Rafał Kowalczyk, Łukasz Pilarczyk, Piotr Turski, Maciej...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest omówieniem instytucji skargi pauliańskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcjonowania w obrocie prawnym.
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom 4 Postępowanie nieprocesowe Część 2 [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom 4 Postępowanie nieprocesowe Część 2 [PRZEDSPRZEDAŻ]

Joanna Bodio, Tadeusz Ereciński, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Jacek Gudowski, Agnieszka...
Wolters Kluwer Polska
Tom IV część 2 Systemu Prawa Procesowego Cywilnego jest opracowaniem zbiorowym przygotowanym przez autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe i instytucje w Polsce.
269,09 zł
299,00 zł
Więcej
Postępowanie podatkowe a postępowanie karne skarbowe
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Postępowanie podatkowe a postępowanie karne skarbowe

Dariusz Strzelec
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie omawia zagadnienia wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy postępowaniami podatkowymi oraz karnoskarbowymi oraz wątpliwości jakie powstają na styku obu procedur.
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez niebezpieczny produkt medyczny
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez niebezpieczny produkt medyczny

Piotr Modrzejewski
Wolters Kluwer Polska
Książka analizuje problemy związane z odpowiedzialnością cywilną z tytułu szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt medyczny. Dotyczą one m.in. określenia producenta i jego obowiązków informacyjnych, ustalenia momentu powstania odpowiedzialności za produkt, identyfikacji podmiotu poszkodowanego....
143,10 zł
159,00 zł
Więcej
Ściganie przestępstwa zgwałcenia. Aspekty dogmatyczne i praktyczne
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ściganie przestępstwa zgwałcenia. Aspekty dogmatyczne i praktyczne

Artur Pietryka
Wolters Kluwer Polska
Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki dotyczącej materialnych i procesowych aspektów ścigania przestępstwa zgwałcenia.
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Praca zdalna. Praktyczny przewodnik po nowych przepisach
Nowość
Nowość

Praca zdalna. Praktyczny przewodnik po nowych przepisach

Adrian Prusik
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia nowe rozwiązania legislacyjne dotyczące pracy zdalnej wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy na mocy ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa. Komentarz

Ewa Bończak-Kucharczyk
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest jedyną na rynku pozycją opisującą kompleksowo problematykę mieszkalnictwa i polityki mieszkaniowej państwa.
161,10 zł
179,00 zł
Więcej
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz

Ewa Bończak-Kucharczyk
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu przedstawiono zarówno przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i innych ustaw mających związek z ich funkcjonowaniem: Prawa spółdzielczego, Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustaw: o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, o społecznych formach rozwoju mieszkalnic....
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Rozliczanie podatku u źródła
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Rozliczanie podatku u źródła

Jarosław Sekita
Wolters Kluwer Polska
W książce opisano zasady obliczania podatku u źródła wynikające z prawa polskiego i umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zawarto w niej liczne odwołania do wyroków i interpretacji skarbowych.
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Zarzuty apelacyjne w procesie cywilnym
Nowość
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zarzuty apelacyjne w procesie cywilnym

Arkadiusz Bieliński, Krzysztof Drozdowicz, Olimpia Marcewicz-Kochnio, Joanna May, Aneta Me...
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat możliwości i sposobów korzystania z procesowo dopuszczalnych środków obrony przed niekorzystnymi skutkami wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji.
205,20 zł
228,00 zł
Więcej
Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym
Nowość
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!

Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Dariusz Świecki
Wolters Kluwer Polska
Publikacja ceniona przez praktyków i aplikantów. Otrzymasz cenne wskazówki od uznanego autorytetu prawniczego i poznasz najnowsze orzecznictwo. Uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z 6.07.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)
224,10 zł
249,00 zł
Więcej
Ukraińsko-polska umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Komentarz do przepisów o sprawach cywilnych
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ukraińsko-polska umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Komentarz do przepisów o sprawach cywilnych

Mateusz Pilich, Jarosław Turłukowski
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi systematyczne omówienie przepisów części cywilnej dwustronnej umowy polsko-ukraińskiej o pomocy prawnej i obrocie prawnym między Polską a Ukrainą.
161,10 zł
179,00 zł
Więcej
Ochrona zdrowia psychicznego. Komentarz
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ochrona zdrowia psychicznego. Komentarz

Magdalena Dmuch, Paweł Drembkowski, Anna Dziergawka, Radosław Florek, Ireneusz Jelonek, Ma...
Wolters Kluwer Polska
Komentarz szczegółowo omawia rozwiązania prawne zawarte w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, uwzględniając szeroką praktykę orzeczniczą sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także wypowiedzi doktryny. 
169,60 zł
212,00 zł
Więcej
Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego

Monika Ged
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi skondensowane opracowanie praktycznych i teoretycznych zagadnień z zakresu ukończenia sądowego postępowania egzekucyjnego.
161,10 zł
179,00 zł
Więcej
Compliance w spółkach publicznych. Praktyczny przewodnik
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Compliance w spółkach publicznych. Praktyczny przewodnik

Agnieszka Nalazek, Alicja Piskorz-Szpytka
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest kompleksowym poradnikiem po zasadach i zaleceniach dotyczących utworzenia i utrzymywania skutecznie funkcjonujących systemów zapewnienia zgodności działania. 
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Zbigniew Kmieciak, Joanna Wegner, Maciej Wojtuń
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera przekrojową i wyczerpującą analizę przepisów w przedmiocie postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (ogólnego), skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie administracji publicznej, jak również administracyjnych kar pieniężnych i e....
269,09 zł
299,00 zł
Więcej
Doręczenia elektroniczne. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Doręczenia elektroniczne. Komentarz

Marcin Adamczyk, Błażej Kwiatek, Agnieszka Skóra, Karolina Szelągowska, Karol Wach
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, która reguluje przesyłanie korespondencji (pism) między urzędami oraz między urzędem a interesantem.Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinfo....
161,10 zł
179,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Świadek koronny
Nowość
Promocja!
67,20 zł
84,00 zł
Więcej
Praca zdalna. Kontrola trzeźwości pracowników. Wzory (E-BOOK)
Promocja!
Promocja!

Praca zdalna. Kontrola trzeźwości pracowników. Wzory (E-BOOK)

Małgorzata Mędrala
Wolters Kluwer Polska
Praca zdalna - nowe zasady 2023
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Anna Fogel, Hubert Izdebski, Michał Leszczyński, Robert Suwaj, Igor Zachariasz
Wolters Kluwer Polska
W opracowaniu przedstawiono ewolucję ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz komentarz do poszczególnych jej artykułów. Omówiono istotne nowelizacje wynikające z poszerzenia jej zakresu normatywnego o regulacje dotyczące: rewitalizacji, ochrony krajobrazowej....
224,10 zł
249,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy

Wiesław Kozielewicz
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono instytucję odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych służby publicznej: sędziego i prokuratora, oraz prawniczych zawodów zaufania publicznego: adwokata, radcy prawnego i notariusza.
161,10 zł
179,00 zł
Więcej
Ochotnicze straże pożarne. Komentarz
Nowość
Nowość

Ochotnicze straże pożarne. Komentarz

Dariusz Kała
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera wytyczne dotyczące stosowania nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych w praktyce (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490).
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz

Piotr Majer
Wolters Kluwer Polska
Drugie wydanie Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego zawiera kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z prawem kanonicznym.
341,09 zł
379,00 zł
Więcej
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz
Nowość
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Bestseller
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Karolina Gałęzowska, Joanna Grynfelder, Michał Nowakowski, Radosław Obczyński, Andrzej Ott...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
207,00 zł
230,00 zł
Więcej
Godna prokreacja, ciąża, poród i połóg. Prawa kobiet
Nowość
Nowość

Godna prokreacja, ciąża, poród i połóg. Prawa kobiet

Dorota Karkowska, Zbigniew Izdebski, Anna Janik, Ewa Baum
Wolters Kluwer Polska
Książka prezentuje prawa przysługujące kobiecie-pacjentce, zwracającej się w Polsce o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki prokreacyjnej, ciąży, porodu i połogu.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Skarga na przewlekłość w postępowaniu cywilnym, karnym, sądowo-administracyjnym i egzekucyjnym. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Skarga na przewlekłość w postępowaniu cywilnym, karnym, sądowo-administracyjnym i egzekucyjnym. Komentarz

Wiesław Grajdura, Ewa Kruk, Marek Lewandowski, Oktawian Nawrot, Witold Niesiołowski, Anna...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi aktualne, kompleksowe ujęcie problematyki przewlekłości postępowania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez prokuratora oraz postępowania sądowego. Autorzy omówili również regulację dotyczącą legitymacji strony do złożenia skargi na naruszenie jej praw, wskutek zais....
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Opróżnione miejsce hipoteczne
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Opróżnione miejsce hipoteczne

Tomasz Henclewski
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przybliżono treść, genezę oraz zakres stosowania opróżnionego miejsca hipotecznego. Omówiono w niej praktyczne zagadnienia związane z ujawnianiem opróżnionego miejsca hipotecznego w księdze wieczystej, sformułowaniem wniosku wieczystoksięgowego, odczytywaniem wpisów w księdze wieczystej....
143,10 zł
159,00 zł
Więcej
Opodatkowanie powierniczych czynności prawnych
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Opodatkowanie powierniczych czynności prawnych

Grzegorz Ufnal
Wolters Kluwer Polska
Książka kompleksowo omawia podatkowe skutki powierniczych czynności prawnych, w tym istotę powiernictwa i jego warianty występujące w praktyce.
139,00 zł
Więcej
System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji. Część 3
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji. Część 3

Sławomir Cieślak, Marcin Dziurda, Tadeusz Ereciński, Przemysław Feliga, Agnieszka Góra-Bła...
Wolters Kluwer Polska
System Prawa Procesowego Cywilnego to wielotomowe dzieło pod redakcją naczelną prof. dra hab. Tadeusza Erecińskiego.Prezentujemy Państwu kolejną publikację z tej serii, stanowiącą część 3 tomu II „POSTĘPOWANIE PROCESOWE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI”.
269,09 zł
299,00 zł
Więcej
System prawa procesowego cywilnego. Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji Część 4. Postępowania odrębne. Postępowania przyspieszone
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

System prawa procesowego cywilnego. Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji Część 4. Postępowania odrębne. Postępowania przyspieszone

Sławomir Cieślak, Tadeusz Ereciński, Marcin Kostwiński, Andrzej Olaś
Wolters Kluwer Polska
System Prawa Procesowego Cywilnego to wielotomowe dzieło pod redakcją naczelną prof. dra hab. Tadeusza Erecińskiego.
269,09 zł
299,00 zł
Więcej
Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego

Jacek Gudowski, Robert Bury , Monika Cichorska, Piotr Eugeniusz Dąbrowicz, Dorota Frankows...
Wolters Kluwer Polska
Postępująca deformacja systemu prawa procesowego powodowana tzw. reformami wprowadzonymi w ostatnich latach mnoży wątpliwości i skłania do stawiania pytań o zgodność mechanizmów prawnych oraz modyfikowanych instytucji procesowych ze standardami konstytucyjnymi.
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Unikanie opodatkowania w orzecznictwie sądów administracyjnych
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Unikanie opodatkowania w orzecznictwie sądów administracyjnych

Dominik J. Gajewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia problematykę zjawiska unikania opodatkowania w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych po 20 latach obowiązywania
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks spółek handlowych po 20 latach obowiązywania

Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Jonasz Kita
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera ocenę zmian przepisów Kodeksu spółek handlowych w ciągu 20 latach jego obowiązywania – zarówno w ujęciu systemowym, jak i w stosunku do zagadnień szczegółowych.
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę