Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Wyrok łączny

Wyrokiem łącznym jest wyrok, dla którego sąd orzeka karę łączną.

Kara łączna ma zastosowanie w przypadku popełnienia przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw, dla których wymierzono kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Sąd wówczas najpierw wymierza kary za poszczególne przestępstwa, tzw. kary jednostkowe, a następnie wymierza karę łączną. System karny przewiduje mieszany system łączenia kar. Pochłanianie przez karę najsurowszą innych lżejszych kar oznacza zasadę absorpcji. Drugą zasadą jest zasada kumulacji, polegająca na sumowaniu kar za poszczególne przestępstwa.

Jaki jest cel kary łącznej?

Głównym celem kary łącznej jest pełnienie zadań zapobiegawczych i wychowawczych, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego. Kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa to także zadanie kary łącznej.

Jeżeli s...

Wyrokiem łącznym jest wyrok, dla którego sąd orzeka karę łączną.

Kara łączna ma zastosowanie w przypadku popełnienia przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw, dla których wymierzono kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Sąd wówczas najpierw wymierza kary za poszczególne przestępstwa, tzw. kary jednostkowe, a następnie wymierza karę łączną. System karny przewiduje mieszany system łączenia kar. Pochłanianie przez karę najsurowszą innych lżejszych kar oznacza zasadę absorpcji. Drugą zasadą jest zasada kumulacji, polegająca na sumowaniu kar za poszczególne przestępstwa.

Jaki jest cel kary łącznej?

Głównym celem kary łącznej jest pełnienie zadań zapobiegawczych i wychowawczych, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego. Kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa to także zadanie kary łącznej.

Jeżeli sprawca ma dwie kary i odbywałby je jedna po drugiej to korzystając z dobrodziejstwa kary łącznej zasądzanej wyrokiem łącznym jest korzystniejsze dla sprawcy i wpłynie na skrócenie pobytu w więzieniu.

W przypadku, gdy poszczególne kary wymierzone za zbiegające się przestępstwa zostały już w całości albo w części wykonane nadal może być wydany wyrok łączny.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana
Archiwum
Archiwum

Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana

Tomasz Grzegorczyk
Wolters Kluwer Polska
"Profesor Janusz Tylman urodził się w 1924 r. w Łodzi. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w 1951 r. i w tymże roku rozpoczął pracę w Katedrze Postępowania Karnego UŁ jako asystent, a następnie aspirant, starszy asystent i adiunkt. W 2011 r. mija zatem sześćdziesięciol....
Więcej