Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Budynek

Budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Te trzy elementy muszą być łącznie spełnione, żeby dany obiekt budowlany mógł być uznany za budynek. Przy czym trwałe związanie z gruntem oznacza faktyczne, fizyczne połączenie, a nie tylko gospodarcze. Brak cechy „trwałego połączenia z gruntem” powoduje, że danego obiektu budowlanego nie można uznać za budynek. Do obiektów niebędących budynkami można zaliczyć przykładowo: barakowozy, obiekty kontenerowe, kioski uliczne, strzelnice, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowej, urządzenia rozrywkowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne. Ustalenie trwałego połączenia z gruntem ma duże znaczenie w kontekście określenia przedsięwzięć budowlanych, które wymagają uzyskania stosownej zgody organu budow...

Budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Te trzy elementy muszą być łącznie spełnione, żeby dany obiekt budowlany mógł być uznany za budynek. Przy czym trwałe związanie z gruntem oznacza faktyczne, fizyczne połączenie, a nie tylko gospodarcze. Brak cechy „trwałego połączenia z gruntem” powoduje, że danego obiektu budowlanego nie można uznać za budynek. Do obiektów niebędących budynkami można zaliczyć przykładowo: barakowozy, obiekty kontenerowe, kioski uliczne, strzelnice, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowej, urządzenia rozrywkowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne. Ustalenie trwałego połączenia z gruntem ma duże znaczenie w kontekście określenia przedsięwzięć budowlanych, które wymagają uzyskania stosownej zgody organu budowlanego.

Cech nieruchomości budynkowych zdefiniowanych w przepisach prawa cywilnego nie można przenosić na grunt przepisów budowlanych. Do budynku nie zaliczamy np. instalacji i urządzeń technicznych, pomimo że elementy te nie mogą być odłączone od budynku bez uszkodzenia.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz
Nowość
Nowość

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz

Michał Bursztynowicz, Martyna Sługocka
Wolters Kluwer Polska
Książka omawia postanowienia rozporządzenia, uwzględniając potrzeby i interes szerokiego kręgu odbiorców. Przedstawia wszystkie pojawiające się interpretacje ze wskazaniem ich zasadności oraz konsekwencji wyboru każdej z nich.
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Budowla w podatku od nieruchomości
Promocja!
Promocja!

Budowla w podatku od nieruchomości

Wojciech Krok
Wolters Kluwer Polska
Przedmiotem niniejszej książki są kwestie prawne związane z jednym z przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tj. budowli. Szczegółowo omówiono w niej konstrukcję podatku oraz orzecznictwo, biorąc pod uwagę szerszy kontekst regulacji podatkowych, który może być bardzo przydatny przy dok....
56,81 zł
71,00 zł
Więcej