Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Dokumenty pobytowe cudzoziemca

Cudzoziemcami, w rozumieniu prawa międzynarodowego, są osoby mające obce obywatelstwo lub bezpaństwowcy. Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach kartę pobytu wydaje się na wniosek cudzoziemca, który otrzymał zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Kartę pobytu wydaje komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziały Straży Granicznej, który udzielił tej zgody. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę określają art. 114 i 126 ustawy. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terenie RP, a więc na okres od 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich - zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenie
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich - zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenie

Lidia Rubińska
ODDK
Publikacja koncentruje się na problemach związanych z zatrudnianiem oraz rozliczeniem podatkowo-składkowych cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji i Armenii. Omówiono tu m.in. zasady zatrudniania na podstawie: - oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, - zezwol....
141,75 zł
157,50 zł
Więcej