Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich stanowi jeden z organów pomocniczych Unii Europejskiej.

Cel powołania Rzecznika

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczących przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach różnych instytucji składanych przez obywateli Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa i instytucje mające siedzibę w UE.

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich?

Rzecznik rozpatruje skargi dotyczące m.in.:

 • nieuczciwego postępowania
 • dyskryminacji
 • nadużywania uprawnień
 • braku lub odmowy udzielenia informacji
 • nieuzasadnionej zwłoki
 • nieprawidłowej procedury.

Kadencja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 5 lat i jest odnawialna.</...

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich stanowi jeden z organów pomocniczych Unii Europejskiej.

Cel powołania Rzecznika

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczących przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach różnych instytucji składanych przez obywateli Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa i instytucje mające siedzibę w UE.

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich?

Rzecznik rozpatruje skargi dotyczące m.in.:

 • nieuczciwego postępowania
 • dyskryminacji
 • nadużywania uprawnień
 • braku lub odmowy udzielenia informacji
 • nieuzasadnionej zwłoki
 • nieprawidłowej procedury.

Kadencja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 5 lat i jest odnawialna.

W jaki sposób pracuje Rzecznik Praw Obywatelskich?

Na podstawie skarg rzecznik wszczyna dochodzenie. Jako osoba całkowicie niezależna, nie przyjmuje poleceń od rządu czy organizacji. Poinformowanie danej instytucji przez Rzecznika często wystarcza, by problem został rozwiązany. W odmiennej sytuacji Rzecznik będzie starał się znaleźć rozwiązanie polubowne. Rzecznik może wystosować także przy braku określonych rezultatów zalecenia do instytucji, której dotyczy skarga a jeśli nie zostaną przyjęte zostaje przedłożone Parlamentowi Europejskiemu specjalne sprawozdanie. Sprawozdanie to obliguje Parlament do podjęcia niezbędnych działań.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Organy i korporacje ochrony prawa

Organy i korporacje ochrony prawa

Stanislaw Sagan, Viktoriya Serzhanova
Wolters Kluwer Polska
Niniejsze opracowanie pomyślane zostało jako podręcznik akademicki, który obejmuje możliwie pełny przegląd organów i instytucji służących ochronie prawa, zarówno krajowych, jak i ponadnarodowych. Kierowane jest przede wszystkim do studentów prawa i administracji, niemniej Autorzy są przekonani, że....
58,50 zł
65,00 zł
Więcej