Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Kaucja na zabezpieczenie roszczeń inwestora

W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wystąpieniu z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania, sąd administracyjny może uzależnić rozpoznanie tego wniosku od opłacenia kaucji na zabezpieczenia ewentualnych roszczeń inwestora z powodu szkód, jakie mogą powstać w związku z wstrzymaniem wykonania pozwolenia na budowę. Instytucja tama na celu przede wszystkim wyeliminowanie skarg składanych wyłącznie z zamiarem opóźnienia realizacji zamierzenia inwestycyjnego [por. A. Kosicki (w:) Prawo budowlane. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz, s. 313]. Czas, który upłynął pomiędzy wstrzymaniem wykonania decyzji a wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie przed sądem, wiąże się z wyrządzeniem inwestorowi określonej szkody majątkowej. Kaucja stanowi surogat odszkodowania, powinna zaspokoić roszczen...

W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wystąpieniu z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania, sąd administracyjny może uzależnić rozpoznanie tego wniosku od opłacenia kaucji na zabezpieczenia ewentualnych roszczeń inwestora z powodu szkód, jakie mogą powstać w związku z wstrzymaniem wykonania pozwolenia na budowę. Instytucja tama na celu przede wszystkim wyeliminowanie skarg składanych wyłącznie z zamiarem opóźnienia realizacji zamierzenia inwestycyjnego [por. A. Kosicki (w:) Prawo budowlane. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz, s. 313]. Czas, który upłynął pomiędzy wstrzymaniem wykonania decyzji a wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie przed sądem, wiąże się z wyrządzeniem inwestorowi określonej szkody majątkowej. Kaucja stanowi surogat odszkodowania, powinna zaspokoić roszczenia inwestora. Jednocześnie nie można wykluczyć dochodzenia przez inwestora od skarżącego odszkodowania na zasadach ogólnych przed sądem powszechnym –nap odstawie art.4 15 k.c.

Więcej sprawdź w publikacji

 

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy

Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy

Roman Dziczek
Wolters Kluwer Polska
Książka przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów i sędziów oraz właścicieli i zarządców nieruchomości, przedsiębiorców przesyłowych i rzeczoznawców majątkowych.
63,20 zł
68,00 zł
Więcej