Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Niepoczytalność sprawcy

Niepoczytalność jest okolicznością wyłączającą winę sprawcy. Zachwiany stan psychiki, w którym możność rozpoznania znaczenia czynu jest wyłączona, świadczy o niepoczytalności.

Osoba, która z powodu choroby psychicznej czy upośledzenia umysłowego nie była w stanie rozpoznać jego znaczenia nie popełnia w świetle prawa przestępstwa.

Kodeks wykroczeń rozróżnia dwie sytuacje:

  1. Niepoczytalność (okoliczność całkowicie wyłączającą winę);
  2. Poczytalność ograniczoną (okoliczność nie wyłączającą winy, powoduje odstąpienie od wymierzenia kary).

Przyczyny niepoczytalności:

Kodeks wykroczeń wymienia trzy przyczyny niepoczytalności:

  1. upośledzenie umysłowe (w praktyce rozpoznawane gdy w teście inteligencji, osoba zd...

Niepoczytalność jest okolicznością wyłączającą winę sprawcy. Zachwiany stan psychiki, w którym możność rozpoznania znaczenia czynu jest wyłączona, świadczy o niepoczytalności.

Osoba, która z powodu choroby psychicznej czy upośledzenia umysłowego nie była w stanie rozpoznać jego znaczenia nie popełnia w świetle prawa przestępstwa.

Kodeks wykroczeń rozróżnia dwie sytuacje:

  1. Niepoczytalność (okoliczność całkowicie wyłączającą winę);
  2. Poczytalność ograniczoną (okoliczność nie wyłączającą winy, powoduje odstąpienie od wymierzenia kary).

Przyczyny niepoczytalności:

Kodeks wykroczeń wymienia trzy przyczyny niepoczytalności:

  1. upośledzenie umysłowe (w praktyce rozpoznawane gdy w teście inteligencji, osoba zdobywa poniżej 70 pkt.),
  2. chorobę psychiczną (np. schizofrenia),
  3. zakłócenia czynności psychicznych (np. skutki choroby zapalenia opon mózgowych, silne wzburzenie – afekt).

Przyczyny poczytalności ograniczonej

Przyczyny poczytalności ograniczonej są takie jak poczytalności, natomiast zdolność rozpoznania znaczenia swego czynu jest w znacznym stopniu ograniczona ale nie jest wyłączona. Konsekwencją tego jest zmniejszenie stopnia winy. Zaistnienie poczytalności ograniczonej może wystąpić np. w niektórych odmianach depresji.

Skutki niepoczytalności i poczytalności ograniczonej

Niepoczytalność sprawcy powoduje, że sąd umarza wobec takiej osoby postępowanie.

Niepoczytalność spowodowana poprzez świadome spożycie alkoholu lub narkotyków nie powoduje odstąpienia od wymierzenia kary.

RozwińZwiń
Sortuj:
Leksykon prawa karnego część ogólna

Leksykon prawa karnego część ogólna

zbiorowa Praca
C.H. Beck
Leksykon prawa karnego – część ogólna jest pierwszym w powojennym polskim piśmiennictwie opracowaniem, w którym, w uporządkowanej alfabetycznie formie hasłowej, szeroko omówiono podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego. Adresatem Leksykonu są przede wszystkim studenci prawa, dla który....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń

Andrzej Depko, Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Aleksandra Krasowska
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana publikacja dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu mechanizmów sporządzania opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej oraz prawa karnego procesowego, jaką powinien dysponować każdy biegły sądowy.
169,00 zł
Więcej
Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej

Joanna Brzezińska, Jacek Giezek
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy teoretycznych oraz dogmatycznych problemów zmodyfikowanych typów przestępstw. Omawia również wybrane typizacje, w których pojawiają się tzw. znamiona modyfikujące.
129,00 zł
Więcej
Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4

C.H. Beck
Tom 4 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Lecha Paprzyckiego, Prezesa Izby Karnej Sadu Najwyższego, pt. Nauka o przestępstwie, wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, łącznie z tomem 3, Nauka o przestępstwie, Zasady odpowiedzialności, prezentuje fundamentalną i niezwykle wa....
359,10 zł
399,00 zł
Więcej
Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Anna Golonka
Wolters Kluwer Polska
Monografia przedstawia pogłębioną analizę przyczyn mogących prowadzić do niepoczytalności i poczytalności ograniczonej oraz ich następstw w postaci zniesienia albo ograniczenia w znacznym stopniu zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem przez sprawcę czynu zabronion....
99,00 zł
Więcej
Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej

Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej

Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi pierwszą na rynku wydawniczym monografię, w której dokonano analizy zagadnienia pozycji prawnej wspólnika spółki jawnej. Zawarta w niej została dogłębna charakterystyka praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, a także ponoszonej przez niego odpowiedzialności za zobowiązania spół....
119,00 zł
Więcej
Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi

Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Józef Wójcikiewicz
Wolters Kluwer Polska
Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek urodził się 9 maja 1940 r. w Brzozowie, województwo rzeszowskie. W 1949 r. Jego rodzina przeniosła się do Szczecina, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1959-1964 studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru....
167,00 zł
Więcej