Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Rada Ministrów

Sortuj:
Sposób wyświetlania

Polskie prawo konstytucyjne

Robert Adamczewski, Anna Chmielarz-Grochal, Aldona Domańska, Ryszard Krawczyk, Anna Michal...

Szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizację i funkcjonowanie naczelnych organów państwowych i samorządu terytorialnego.

Cena regularna: 69,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,00 zł
Cena regularna: 69,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,00 zł
Już od: 69,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0844 W06D01 Rok publikacji: 2020
Darmowa dostawa - 0 zł!

Fakultatywne działania administracji publicznej

Mariusz Oleś

W publikacji omówiono zagadnienie fakultatywności działania organu administracji publicznej, rozumianej jako przyznany temu organowi przez ustawodawcę wybór pomiędzy podjęciem a powstrzymaniem się od działania.

Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199,00 zł
Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199,00 zł
Już od: 199,00 zł
Więcej
KAM-3165 W01P01 Rok publikacji: 2017
Promocja!

-20 % Rada ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustaw...

Maciej Berek
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 79,20 zł
Więcej
C.H. Beck Rok publikacji: 2017

-20 % Kierownictwo w prawie administracyjnym

Wojciech Góralczyk, Wojciech Góralczyk jr

Publikacja całościowo omawia prawne aspekty kierownictwa w administracji stanowiącego typową relację występującą w administracji publicznej, która w przeciwieństwie do nadzoru i kontroli jest najmniej rozpoznana naukowo.

Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 74,26 zł
Cena regularna: 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 74,26 zł
Już od: 79,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2904 W01P01 Rok publikacji: 2016

Konstytucyjny system organów państwowych

Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik
Cena regularna: 59,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 44,25 zł
Cena regularna: 59,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 44,25 zł
Już od: 53,10 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2276 W01P01 Rok publikacji: 2014

Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prez...

Bartłomiej Opaliński
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1962 W01Z01 Rok publikacji: 2012

Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim...

Bartosz Skwara
Publikacja zawiera charakterystykę rozporządzenia wykonawczego w świetle konstytucyjnej regulacji prawotwórstwa, również na tle konstytucyjnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, a także bogatą analizę teoretyczną instytucji rozporządzenia.
Cena regularna: 83,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 83,00 zł
Cena regularna: 83,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 83,00 zł
Już od: 83,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1485 W01Z01 Rok publikacji: 2010
Archiwum
Wolters Kluwer Polska KAM-1579 W02P01 Rok publikacji: 2012

Książki i ebooki Rada Ministrów

Rada Ministrów określana zwyczajowo jako rząd jest w Polsce konstytucyjnym kolegialnym organem władzy wykonawczej. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów. W skład Rady Ministrów wchodzą ministrowie (np. Minister Finansów, Minister Zdrowia, Minister Sprawiedliwości itd.), którym przewodniczy Prezes Rady Ministrów (premier). W Radzie Ministrów mogą być również powoływani wiceprezesi oraz przewodniczący komitetów.

Kompetencje Rady Ministrów

Do głównych kompetencji Rady Ministrów należy przede wszystkim:

 • prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej
 • kierowanie administracją rządową
 • ochrona interesów Skarbu Państwa
 • uchwalanie projekt...

Rada Ministrów określana zwyczajowo jako rząd jest w Polsce konstytucyjnym kolegialnym organem władzy wykonawczej. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów. W skład Rady Ministrów wchodzą ministrowie (np. Minister Finansów, Minister Zdrowia, Minister Sprawiedliwości itd.), którym przewodniczy Prezes Rady Ministrów (premier). W Radzie Ministrów mogą być również powoływani wiceprezesi oraz przewodniczący komitetów.

Kompetencje Rady Ministrów

Do głównych kompetencji Rady Ministrów należy przede wszystkim:

 • prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej
 • kierowanie administracją rządową
 • ochrona interesów Skarbu Państwa
 • uchwalanie projektu budżetu państwa
 • zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku publicznego
 • kierowanie obronnością kraju
 • dyplomacja
 • realizacja ustaw
 • wydawanie rozporządzeń

Warto zaznaczyć, że w przypadku popełnienia przestępstw w związku z zajmowanym stanowiskiem bądź naruszeniem Konstytucji lub ustawy, osoby wchodzące w skład Rady Ministrów odpowiadają przed Trybunałem Stanu.

Rozwiń Zwiń
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę