Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych

Prawną rejestracją związków wyznaniowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które prowadzi rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, które zapewnia wolność wyznania, głoszenia i sprawowania kultu religijnego w przypadku swobody odbywania praktyk religijnych rejestracja nie jest konieczna.

Wpis do rejestru powoduje uzyskanie osobowości prawnej przez kościół czy inny związek wyznaniowy. Może korzystać ze wszystkich uprawnień i podlega obowiązkom określonym w ustawach.

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania prowadzony jest informatyczny rejestr kościołów.

Informatyczny Rejestr składa się z dwóch działów:

  1. działu A, zawierającego spis kościołów i inne związków wyznaniowych;
  2. działu B, zawiera...

Prawną rejestracją związków wyznaniowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które prowadzi rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, które zapewnia wolność wyznania, głoszenia i sprawowania kultu religijnego w przypadku swobody odbywania praktyk religijnych rejestracja nie jest konieczna.

Wpis do rejestru powoduje uzyskanie osobowości prawnej przez kościół czy inny związek wyznaniowy. Może korzystać ze wszystkich uprawnień i podlega obowiązkom określonym w ustawach.

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania prowadzony jest informatyczny rejestr kościołów.

Informatyczny Rejestr składa się z dwóch działów:

  1. działu A, zawierającego spis kościołów i inne związków wyznaniowych;
  2. działu B, zawierającego organizacje międzykościelne.

Podstawowe dane podlegające wpisowi do rejestru:

  1. liczba kolejna wpisu,
  2. data wpisu do rejestru,
  3. nazwa i adres kościoła lub innego związku wyznaniowego,
  4. teren działania kościoła
  5. cele działalności i zasady ich realizacji.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo wyznaniowe

Prawo wyznaniowe

Michał Pietrzak
Wolters Kluwer Polska
Prawo wyznaniowe to kompendium wiedzy na temat wolności sumienia i wyznania oraz sytuacji prawnej Kościołów i związków wyznaniowych. Przedstawiono w nim główne problemy prawa wyznaniowego w ujęciu historycznym i porównawczym, charakterystykę modeli stosunków między państwem i związkami wyznaniowymi....
55,80 zł
62,00 zł
Więcej