Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Roszczenia związane z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego

To wynikające z przepisów prawa uprawnienie do żądania przez ściśle oznaczoną osobę (podmiot) określonego zachowania się przez inną osobę (podmiot) zobowiązaną do takiego zachowania.

Uchwalenie przez radę gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany oraz ich wejście wżycie może spowodować skutki w zakresie możliwości korzystania z nieruchomości. Skutki te mogą polegać na niemożności lub istotnym ograniczeniu korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Uchwalenie planu miejscowego może spowodować bowiem zmianę przeznaczenia gruntów lub ich części oraz zmianę lub ograniczenie sposobu ich użytkowania, np. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego część nieruchomości została przeznaczona pod drogę, co spowodowało ogranicz...

To wynikające z przepisów prawa uprawnienie do żądania przez ściśle oznaczoną osobę (podmiot) określonego zachowania się przez inną osobę (podmiot) zobowiązaną do takiego zachowania.

Uchwalenie przez radę gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany oraz ich wejście wżycie może spowodować skutki w zakresie możliwości korzystania z nieruchomości. Skutki te mogą polegać na niemożności lub istotnym ograniczeniu korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Uchwalenie planu miejscowego może spowodować bowiem zmianę przeznaczenia gruntów lub ich części oraz zmianę lub ograniczenie sposobu ich użytkowania, np. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego część nieruchomości została przeznaczona pod drogę, co spowodowało ograniczenie możliwości wykorzystania pozostałej części nieruchomości w sposób dotychczasowy.

W przypadku zaistnienia wyżej wskazanych skutków uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, właścicielowi oraz użytkownikowi wieczystemu przysługują względem gminy roszczenia. Mogą oni alternatywnie żądać bądź odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, bądź wykupienia nieruchomości lub jej części.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Prawotwórstwo sądów administracyjnych

Prawotwórstwo sądów administracyjnych

Tomasz Bąkowski, Jan Paweł Tarno
Wolters Kluwer Polska
Publikacja pozwoli Czytelnikowi na poznanie zasad korzystania z wykładni systemowej i funkcjonalnej w celu uzyskania właściwego znaczenia przepisu mającego zastosowanie w sprawie rozpoznawanej przez sąd administracyjny.
99,00 zł
Więcej
Źródła finansowania samorządu terytorialnego
Promocja!
Promocja!

Źródła finansowania samorządu terytorialnego

Piotr Czerski, Antoni Hanusz, Magdalena Musiał, Andrzej Niezgoda, Paweł Szczęśniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przedstawia tematykę źrodeł finansowania samorządu terytorialnego i zagadnień prawnych z nią związanych.
88,80 zł
111,00 zł
Więcej
Przedawnienie roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości
Promocja!
Promocja!

Przedawnienie roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości

Elżbieta Lemańska
Wolters Kluwer Polska
W monografii omówiono problematykę przedawnienia roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości - od wielu lat wyjątkowo sporną z uwagi na brak jednoznacznych rozwiązań normatywnych. Autorka podjęła próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w obowiązującym w Polsce porządku prawnym można obron....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
Promocja!
Promocja!

Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowi...
Wolters Kluwer Polska
Omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, kwestie związane z realizacją planu miejscowego, omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach...
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni
Promocja!
Promocja!

Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni

Hubert Izdebski
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszej Polsce należy uważać za obowiązującą zasadę wolności zabudowy, w wyniku której interes publiczny - w szczególności wymogi ładu przestrzennego - zajmuje miejsce podrzędne wobec prawa własności, a efektem jest rosnący nieład prz....
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego

Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego

Igor Zachariasz
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Znajdujące się w niej opracowania wybitnych wykładowców akademickich, sędziów sądów administracyjnych oraz architektów i urbanistów ukazują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne prob....
99,00 zł
Więcej
Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe

Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe

Wolters Kluwer Polska
Motywem przewodnim problematyki podjętej przez Autorów w tej monografii jest analiza celu, zadań, form i zakresu ingerencji prawa administracyjnego we własność, inne prawa rzeczowe, a także prawa obligacyjne na gruncie planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i gospodarki nier....
99,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę