Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia

Rozdzielność majątkowa małżonków

Rozdzielność majątkowa oznacza, że każdy z małżonków ma swój własny majątek, nie mają majątku wspólnego małżeńskiego i nie odpowiadają wspólnym majątkiem małżeńskim za długi. Mimo tego, że w rozdzielności majątkowej prawnie oba majątki są od siebie oddzielne, małżonkowie mogą nabywać wspólnie różne rodzaje praw, a w szczególności prawo własności - na przykład mieszkania czy samochodu. Wtedy w prawie wspólnym posiadają oni prawo do części udziału wyrażonej w ułamku.

Rozdzielność majątkową można wprowadzić intercyzą lub na podstawie orzeczenia sądu.

Powody ustanowienia rozdzielności majątkowej?

Zazwyczaj, gdy jedno z małżonków decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, ustanawia się rozdzielność majątkową. Zapobiega to ewentualnej egzekucji z majątku drugiego małżonka w przypadku niepowodzenia działalności.

Rozdzielność majątkowa oznacza, że każdy z małżonków ma swój własny majątek, nie mają majątku wspólnego małżeńskiego i nie odpowiadają wspólnym majątkiem małżeńskim za długi. Mimo tego, że w rozdzielności majątkowej prawnie oba majątki są od siebie oddzielne, małżonkowie mogą nabywać wspólnie różne rodzaje praw, a w szczególności prawo własności - na przykład mieszkania czy samochodu. Wtedy w prawie wspólnym posiadają oni prawo do części udziału wyrażonej w ułamku.

Rozdzielność majątkową można wprowadzić intercyzą lub na podstawie orzeczenia sądu.

Powody ustanowienia rozdzielności majątkowej?

Zazwyczaj, gdy jedno z małżonków decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, ustanawia się rozdzielność majątkową. Zapobiega to ewentualnej egzekucji z majątku drugiego małżonka w przypadku niepowodzenia działalności.

Czym jest intercyza?

Intercyza to umowa majątkowa małżeństwa, która określa system własności między mężem i żoną. Najczęściej korzystają z niej majętne osoby, które obawiają się, że ich przyszły małżonek może po powstaniu ustroju wspólności zabrać część ich majątku.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Intercyza europejska jako metoda kształtowania małżeńskich ustrojów majątkowych
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Intercyza europejska jako metoda kształtowania małżeńskich ustrojów majątkowych

Marcin Sokołowski
C.H. Beck
Książka stanowi kompleksową analizę zagadnień związanych z zawieraniem umów majątkowych przez obywateli polskich będących małżonkami obywateli innych państw członkowskich UE w kontekście rozporządzenia UE Nr 2016/1103 z 24.6.2016 r., wdrażającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa....
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz

Grzegorz Jędrejek
Wolters Kluwer Polska
Praktyczny komentarz, którego celem jest pomoc w dokonaniu wykładni przepisów Kodeksu przez osoby stosujące prawo rodzinne
149,50 zł
299,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń

Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń

Andrzej Pokora
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza publikacja omawia problematykę odpowiedzialności majątkowej małżonków oraz przymusowego zaspokojenia wierzycieli z ich majątku. Kwestia odpowiedzialności małżonków za zobowiązania ma duże znaczenie społeczne, ponieważ z jednej strony odnosi się do uzasadnionych interesów wierzycieli, a z d....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Przynależność praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków

Przynależność praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków

Robert Słabuszewski
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi obszerne monograficzne opracowanie tematyki przynależności praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków. Odpowiada na pytanie, do jakiej masy majątkowej małżeńskiej należy zaliczyć prawa majątkowe wynikające z uczestnictwa w spółce jawnej. W publikacji objaśniono charakter p....
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Swoboda intercyzy. Zakres modyfikacji małżeńskich ustrojów majątkowych
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Swoboda intercyzy. Zakres modyfikacji małżeńskich ustrojów majątkowych

Tomasz Sokołowski
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono koncepcje zawierania umów majątkowych dostosowanych do nowych sytuacji społecznych związanych z łączeniem pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, dążeniem do samodzielności w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także skutecznego zastrzeżenia "automatycznej" modyfikacji....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Zarząd majątkiem wspólnym małżonków

Zarząd majątkiem wspólnym małżonków

Grzegorz Jędrejek
Wolters Kluwer Polska
Książka jest przeznaczona dla notariuszy, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Mogą do niej sięgnąć sami małżonkowie, np. prowadzący przedsiębiorstwo, a także aplikanci i studenci prawa.
98,10 zł
109,00 zł
Więcej
Małżeńskie ustroje majątkowe

Małżeńskie ustroje majątkowe

Elżbieta Skowrońska-Bocian
Wolters Kluwer Polska
Stosunki majątkowe między małżonkami odgrywają istotną rolę. Uprawnienia każdego z małżonków do majątku, który zgromadzili w czasie trwania małżeństwa, kształtują się różnie w zależności od tego, jaki panuje między nimi ustrój majątkowy. Prawo polskie dopuszcza występowanie zarówno wspólności majątk....
49,50 zł
55,00 zł
Więcej
Intercyzy - umowy małżeńskie

Intercyzy - umowy małżeńskie

Alicja Brzezińska
Wolters Kluwer Polska
Intercyza i testament stają się elementem świadomego decydowania o swoim majątku obecnym i przyszłym oraz o sytuacji majątkowej następnych pokoleń.
61,33 zł
68,15 zł
Więcej