Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany to specjalista w zakresie budownictwa. Pełni także swoją funkcję jako głos doradczy przy podejmowaniu społecznie ważnych decyzji. Do zadań rzeczoznawcy należy wykonywanie ekspertyz i wystawianie opinii w zakresie oceny stanu technicznego inwestycji. Podjęte decyzje służą przyjęciu właściwych rozwiązań projektowych. Rzeczoznawca budowlany ma wpływ na podejmowanie obiektywnie uzasadnionych decyzji gospodarczych lub administracyjnych.

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego zostaje nadany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB), a procedura  prowadzona jest zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego.

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać rzeczoznawcą budowlanym:

  • korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • posiadanie tytułu magistra inżyniera lub...

Rzeczoznawca budowlany to specjalista w zakresie budownictwa. Pełni także swoją funkcję jako głos doradczy przy podejmowaniu społecznie ważnych decyzji. Do zadań rzeczoznawcy należy wykonywanie ekspertyz i wystawianie opinii w zakresie oceny stanu technicznego inwestycji. Podjęte decyzje służą przyjęciu właściwych rozwiązań projektowych. Rzeczoznawca budowlany ma wpływ na podejmowanie obiektywnie uzasadnionych decyzji gospodarczych lub administracyjnych.

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego zostaje nadany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB), a procedura  prowadzona jest zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego.

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać rzeczoznawcą budowlanym:

  • korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • posiadanie tytułu magistra inżyniera lub magistra inżyniera architekta,
  • uprawnienia budowlane w pełnym zakresie,
  • przynajmniej 10 lat praktyki,
  • znaczny dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
  • bycie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Dokonanie wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych jest warunkiem umożliwiającym podjęcie pracy jako rzeczoznawca budowlany.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Uprawnienia budowlane w latach 1928-2011 wynikające z Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych. Akty prawne, wzory decyzji, przykładowe interpretacje

Uprawnienia budowlane w latach 1928-2011 wynikające z Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych. Akty prawne, wzory decyzji, przykładowe interpretacje

Zbigniew Dzierżewicz, Joanna Smarż
Wolters Kluwer Polska
Książka porusza podstawowe zagadnienia dotyczące uprawnień budowlanych nadawanych od początku funkcjonowania prawa budowlanego, tj. od 1928 r. do chwili obecnej. Podstawowym celem książki jest pomoc izbom samorządu zawodowego, organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego o....
99,00 zł
Więcej