Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia

Samowola budowlana

Samowolą budowlaną jest budowa lub rozbudowa budynku albo innego obiektu budowlanego, bez zachowania wymaganej prawem procedury.

Z samowolą budowlaną mamy najczęściej do czynienia w dwóch przypadkach: po pierwsze, gdy zostanie naruszone prawo z powodu nieznajomości obowiązujących przepisów prawa budowlanego po stronie sprawcy samowoli, po drugie zaś, gdy celowo zostaną zrealizowane roboty budowlane w warunkach samowoli, tzn. dojdzie do świadomego złamania prawa przez sprawcę samowoli (M. Cherka, W. Grecki, Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, Warszawa 2013, s. 12).

Ustawa regulująca proces inwestycyjno-budowlany zawiera enumeratywny katalog robót budowlanych i budów, które nie wymagają uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub uprzedniego zgłoszenia....

Samowolą budowlaną jest budowa lub rozbudowa budynku albo innego obiektu budowlanego, bez zachowania wymaganej prawem procedury.

Z samowolą budowlaną mamy najczęściej do czynienia w dwóch przypadkach: po pierwsze, gdy zostanie naruszone prawo z powodu nieznajomości obowiązujących przepisów prawa budowlanego po stronie sprawcy samowoli, po drugie zaś, gdy celowo zostaną zrealizowane roboty budowlane w warunkach samowoli, tzn. dojdzie do świadomego złamania prawa przez sprawcę samowoli (M. Cherka, W. Grecki, Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, Warszawa 2013, s. 12).

Ustawa regulująca proces inwestycyjno-budowlany zawiera enumeratywny katalog robót budowlanych i budów, które nie wymagają uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub uprzedniego zgłoszenia. Katalog ten jest katalogiem zamkniętym. Podjęcie zatem jakichkolwiek działań zmierzających do wybudowania obiektu budowlanego lub rozpoczęcia robót budowlanych powinno być poprzedzone ustaleniami, czy wymóg nabycia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, czy też wcześniejszego zgłoszenia nie wynika z wyżej wymienionego katalogu.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym

Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym

Maksymilian Cherka, Wojciech Grecki
Książka jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej opracowaniem, w którym kompleksowo omówiono tematykę samowoli budowlanej, pokazując złożoność badanej materii i problemy stosowania przepisów. W publikacji przeanalizowano różne przypadki powstawania samowoli budowlanej, takie jak: budo....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej