Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Sejm RP

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej. Stanowi jedną z dwóch izb parlamentu RP określaną jako „izba niższa”. Składa się on z 460 posłów. Kadencja Sejmu. Kadencja Sejmu trwa cztery lata od dnia zebrania się nowo wybranego Sejmu do dnia poprzedzającego zebranie się następnego Sejmu.

Historia sejmu

Zaczątkami sejmów polskich były zbierające się od ostatnich lat panowania Władysława Jagiełły sejmiki generalne. W 1493 roku powstał sejm walny, dzielący się na trzy stany: króla, senat i izbę poselską, składającą się z posłów wybieranych przez sejmiki. Już od lat 30. XVI wieku niektóre sejmy rozchodziły się bez uchwał, a od 1652 roku weszło w życie liberum veto, umożliwiające zerwanie sejmu. Na każdy sejm wybierano inny komplet posłów. Ewenementem był tu Sejm Czteroletni, obradujący w zbliżonym składzie. Sejmami specjalnymi b...

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej. Stanowi jedną z dwóch izb parlamentu RP określaną jako „izba niższa”. Składa się on z 460 posłów. Kadencja Sejmu. Kadencja Sejmu trwa cztery lata od dnia zebrania się nowo wybranego Sejmu do dnia poprzedzającego zebranie się następnego Sejmu.

Historia sejmu

Zaczątkami sejmów polskich były zbierające się od ostatnich lat panowania Władysława Jagiełły sejmiki generalne. W 1493 roku powstał sejm walny, dzielący się na trzy stany: króla, senat i izbę poselską, składającą się z posłów wybieranych przez sejmiki. Już od lat 30. XVI wieku niektóre sejmy rozchodziły się bez uchwał, a od 1652 roku weszło w życie liberum veto, umożliwiające zerwanie sejmu. Na każdy sejm wybierano inny komplet posłów. Ewenementem był tu Sejm Czteroletni, obradujący w zbliżonym składzie. Sejmami specjalnymi były:

  • konwokacyjny,
  • elekcyjny,
  • koronacyjny.

W II RP istniał sejm dwuizbowy, który miał szczególną, faktyczna władzę do 1926 roku oraz autonomiczny sejm śląski. W PRL sejm był jednoizbowy o dość fikcyjnych uprawnieniach, a od 1989 mamy znów dwuizbowy parlament.

Funkcje i uprawnienia Sejmu

  • Funkcja ustawodawcza (podstawowa funkcja Sejmu polegająca na uchwalaniu ustaw i uchwał).
  • Funkcja kreacyjna (polega na powoływaniu i odwoływaniu organów konstytucyjnych oraz udzielania votum zaufania Radzie Ministrów).
  • Funkcja kontrolna (kontrola nad działaniem władzy wykonawczej oraz prawo uchwalenia konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu).

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Polskie prawo konstytucyjne

Polskie prawo konstytucyjne

Robert Adamczewski, Anna Chmielarz-Grochal, Aldona Domańska, Ryszard Krawczyk, Anna Michal...
Wolters Kluwer Polska
Szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizację i funkcjonowanie naczelnych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Powoływanie sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich

Anna Chmielarz-Grochal, Piotr Chybalski, Timea Drinóczi, Anna Michalak, Anna Młynarska-Sob...
Wolters Kluwer Polska
Książka prezentuje wyniki badań naukowych przeprowadzonych w czternastu państwach europejskich, poświęconych prawnym i pozaprawnym uwarunkowaniom wyboru sędziów konstytucyjnych.
159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 - marzec 2016
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 - marzec 2016

Wojciech Białogłowski, Aleksandra Dębowska, Monika Florczak-Wątor, Marzena Laskowska, Bogu...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest poświęcona nowelizacjom ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Współczesne systemy polityczne

Współczesne systemy polityczne

Bożena Dziemidok-Olszewska, Marek Żmigrodzki
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowe uzupełnione wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika prezentującego współczesne systemy polityczne. Głównym celem książki jest przedstawienie zasad, instytucji ustrojowych i mechanizmów funkcjonowania współczesnych państw demokratycznych na przykładzie: Francji, Hiszpanii, Niemiec,....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Technika prawodawcza

Technika prawodawcza

Michał Błachut, Włodzimierz Gromski, Jacek Kaczor
C.H. Beck
Podręcznik zawiera omówienie zagadnień z zakresu projektowania: - ustaw - rozporządzeń - aktów prawa miejscowego a także takich aktów prawnych jak np. statuty, regulaminy, zarządzenia. Przedstawiono w nim liczne przykłady zastosowania zasad redagowania tekstów prawnych.
35,99 zł
39,99 zł
Więcej
Instytucja prezydenta w Polsce i we Włoszech

Instytucja prezydenta w Polsce i we Włoszech

Joanna Kielin-Maziarz, Jan Wawrzyniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w sposób komplesowy przedstawia status prawny, kompetencje i funkcjonowanie głów państw w Polsce i we Włoszech. Stanowi ona pokłosie konferencji, która odbyła się w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydentów Polski i Włoch - Bronisława Komorowskiego i Gio....
99,00 zł
Więcej
Konstytucyjny system organów państwowych

Konstytucyjny system organów państwowych

Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi kompleksowe omówienie problematyki konstytucyjnych organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono w niej bowiem szczegółową charakterystykę nie tylko głównych organów władzy państwowej, ale wszystkich organów konstytucyjnych, w tym: Najwyższej Izby Kontroli,....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego

Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego

Krzysztof Grajewski
Wolters Kluwer Polska
Monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem problematyki odpowiedzialności posłów i senatorów w Rzeczypospolitej Polskiej.
83,00 zł
Więcej