Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) jest służbą specjalną właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. SKW uzyskuje, analizuje i przekazuje właściwym organom informacje, które mają znaczenie dla obronności państwa. Służba została powołana na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku i rozpoczęła swoją działalność 1 października po rozwiązaniu Wojskowych Służb Informacyjnych.

Służba pełni rolę kontrwywiadowczą. W skład Służby Kontrwywiadu Wojskowego wchodzą żołnierze (oficerowie, podoficerowie), funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni.

Zadania SKW

  1. rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową przestępstw;
  2. współdziałanie z Żandarmerią Wojskową;...

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) jest służbą specjalną właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. SKW uzyskuje, analizuje i przekazuje właściwym organom informacje, które mają znaczenie dla obronności państwa. Służba została powołana na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku i rozpoczęła swoją działalność 1 października po rozwiązaniu Wojskowych Służb Informacyjnych.

Służba pełni rolę kontrwywiadowczą. W skład Służby Kontrwywiadu Wojskowego wchodzą żołnierze (oficerowie, podoficerowie), funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni.

Zadania SKW

  1. rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową przestępstw;
  2. współdziałanie z Żandarmerią Wojskową;
  3. realizowanie zadań dotyczących ochrony państwa;
  4. uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie informacji mogących mieć znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP;
  5. prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego;
  6. uczestniczenie w planowaniu umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;
  7. ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa;

Powołanie

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych powołuje i odwołuje szefów SKW na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo wojskowe
Promocja!
Promocja!

Prawo wojskowe

Waldemar Kitler, Dariusz Nowak, Marta Stepnowska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest pierwszym na rynku opracowaniem kompleksowo omawiającym zagadnienia prawa wojskowego.
79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Służby specjalne we współczesnym państwie

Służby specjalne we współczesnym państwie

Zbigniew Siemiątkowski, Aleksandra Zięba
Służby specjalne były, są i będą jednym z najważniejszych narzędzi służących zapewnieniu bezpieczeństwa – zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Od ich kondycji, możliwości, a co za tym idzie profesjonalizmu zależy, czy i jak będą mogły sprostać wyzwaniom wynikającym z współczesnych....
37,80 zł
Więcej