Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe będące jedną z form korzystania z lokali spółdzielczych. Posiadanie go oznacza prawo do korzystania z lokalu oraz rozporządzania nim, w tym wynajęcia albo oddania do bezpłatnego korzystania zgodnie z przeznaczeniem lokalu. Jednak faktycznym właścicielem mieszkania jest spółdzielnia mieszkaniowa. Oznacza to, że przykładowo zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy wymaga zgody spółdzielni.

Powstanie prawa

Obecnie od 31 lipca 2007 roku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie może zostać ustanowione. Natomiast spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione wcześniej nadal przysługuje osobom, na rzecz których zostało ustanowione.

Osoba, która posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ma prawo do założenia księgi wieczystej. W p...

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe będące jedną z form korzystania z lokali spółdzielczych. Posiadanie go oznacza prawo do korzystania z lokalu oraz rozporządzania nim, w tym wynajęcia albo oddania do bezpłatnego korzystania zgodnie z przeznaczeniem lokalu. Jednak faktycznym właścicielem mieszkania jest spółdzielnia mieszkaniowa. Oznacza to, że przykładowo zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy wymaga zgody spółdzielni.

Powstanie prawa

Obecnie od 31 lipca 2007 roku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie może zostać ustanowione. Natomiast spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione wcześniej nadal przysługuje osobom, na rzecz których zostało ustanowione.

Osoba, która posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ma prawo do założenia księgi wieczystej. W przypadku założenia księgi wieczystej ujawnia się uprawnionego, a nie właściciela, gdyż właścicielem lokalu jak i budynku nadal pozostaje spółdzielnia. Spółdzielnia ma prawo do gruntu, na którym stoi budynek w postaci własności bądź użytkowania wieczystego.

W przypadku, gdy spółdzielnia nie dysponuje tytułem prawnym do gruntu, nie będzie możliwe założenie księgi wieczystej.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, w związku z tym przechodzi na spadkobierców.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – przekształcenie

Istnieje możliwość przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności, jeżeli budynek stoi na gruncie będącym własnością lub w użytkowaniu wieczystym spółdzielni.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo pierwokupu nieruchomości
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo pierwokupu nieruchomości

Wojciech Gonet
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono praktyczne zasady stosowania przepisów dotyczących prawa pierwokupu nieruchomości, które zostały uregulowane w ponad 20 aktach prawnych
259,00 zł
Więcej
Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

Anna Dadańska Katarzyna
C.H. Beck
Książka „Prawo rzeczowe” obejmuje problematykę zawartą w Księdze drugiej Kodeksu cywilnego (art. 140-352), a także w zespole norm dotyczących omawianego tematu. Przedstawiano w niej m.in. zagadnienia dotyczące: pojęcia, treści i wykonywania prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego og....
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Instytucje prawa rzeczowego. Repetytorium

Instytucje prawa rzeczowego. Repetytorium

Marek Antas, M.Jakub Łukasiewicz, Rafał Łukasiewicz, Jacek Widło
Wolters Kluwer Polska
Syntetyczna i zwięzła prezentacja wybranych instytucji prawa rzeczowego, wzbogacona o wzory dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń, a także pism procesowych.
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Prawa rodziny do mieszkania spółdzielczego

Prawa rodziny do mieszkania spółdzielczego

Elżbieta Koszel
Wolters Kluwer Polska
Oddana w ręce czytelników monografia Prawa rodziny do mieszkania spółdzielczego obejmuje całokształt zagadnień cywilistycznej ochrony interesów rodziny zajmującej lokal mieszkalny w budynku spółdzielczym. Kwestią interesującą (zmieniającą się wraz z licznymi modyfikacjami regulacji ustawowych) jest....
79,00 zł
Więcej
Własność nieruchomości. Wydanie 3
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Własność nieruchomości. Wydanie 3

Stanisław Rudnicki
Wolters Kluwer Polska
Własność nieruchomości jest kompleksowym opracowaniem prawnej problematyki nieruchomości, ujętej z punktu widzenia nie tylko uprawnień właścicielskich, lecz także ograniczeń oraz obowiązków właściciela. Autor omawia m.in. treść prawa własności w ujęciu Kodeksu cywilnego, nabywanie i ochronę własnośc....
119,00 zł
Więcej
Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk
Wolters Kluwer Polska
69,00 zł
Więcej