Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Swoboda świadczenia usług ubezpieczeniowych

Po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej wprowadzona została na terenie RP zasada swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych. Swoboda świadczenia usług to prawo do oferowania usług przez podmiot, który ma swoją siedzibę w jednym z krajów UE, innym podmiotom z pozostałych krajów członkowskich, bez konieczności posiadania w tych krajach jakiegokolwiek stałego przedstawicielstwa czy firmy.

Zgodnie z art. 130 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego UE, prowadzący działalność na terytorium RP, ma obowiązek stosować prawo polskie, chyba że co innego wynika z umowy międzynarodowej, której Polska jest stroną.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II

Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II

Wioleta Baranowska-Zając
CeDeWu
W książce „Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II. Problematyka prawna" przedstawiono analizę przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w kontekście uwarunkowań wewnętrznego rynku ubezpieczeniowego Unii Europejs....
67,50 zł
75,00 zł
Więcej
Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe

Piotr Tereszkiewicz
Wolters Kluwer Polska
Książka jest kompleksowym studium zagadnienia obowiązków o charakterze informacyjnym w umowach dotyczących usług finansowych, w szczególności kredytu, ubezpieczenia, poręczenia oraz usług inwestycyjnych. Autor omawia przesłanki, treść oraz skutki naruszenia obowiązków informacyjnych. Wnikliwej anali....
99,00 zł
Więcej
Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego

Komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego

Aleksandra Nadolska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera wszechstronną i kompleksową analizę na poziomie krajowym, europejskim i globalnym instytucjonalnej architektury nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej. W opracowaniu omówiono m.in.: strukturę nowej instytucjonalnej architektury europejskiego nadzoru finansowego,....
85,00 zł
Więcej
Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych

Dorota Maśniak
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi wynik systemowego podejścia do problematyki ochrony ofiar wypadków drogowych przezwyciężającego bariery międzydyscyplinarne istniejące między ekonomią a  prawem czy prawem a organizacją i zarządzaniem.
105,00 zł
Więcej