Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych jest wymaganym ustawowo szkoleniem, w którym powinny uczestniczyć wszystkie osoby mające dostęp do informacji niejawnych. Zasady jego przeprowadzania określa ustawa o ochronie informacji niejawnych z dn. 1 lutego 2011 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z przepisami prawa stosowanymi w ochronie informacji niejawnych i odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną i służbową wynikającą z ich naruszenia. Szkolenie dotyczy: zasad ochrony informacji niejawnych, zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych i szacowania tego ryzyka, postępowania w sytuacjach zagrożenia lub ujawnienia takich informacji.

Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzone są odpowiednio przez: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, pełnomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej.

Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych jest wymaganym ustawowo szkoleniem, w którym powinny uczestniczyć wszystkie osoby mające dostęp do informacji niejawnych. Zasady jego przeprowadzania określa ustawa o ochronie informacji niejawnych z dn. 1 lutego 2011 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z przepisami prawa stosowanymi w ochronie informacji niejawnych i odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną i służbową wynikającą z ich naruszenia. Szkolenie dotyczy: zasad ochrony informacji niejawnych, zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych i szacowania tego ryzyka, postępowania w sytuacjach zagrożenia lub ujawnienia takich informacji.

Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzone są odpowiednio przez: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, pełnomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz
Archiwum
Archiwum

Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz

Iwona Stankowska
Wolters Kluwer Polska
Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz zawiera analizę prawną instytucji oraz przepisów regulujących tę problematykę, z odwołaniem się do standardów europejskich. Jest to kompleksowe ujęcie zagadnienia ochrony informacji niejawnych. Autorka bada skuteczność systemu ochrony informacji nie....
Więcej