Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Tajemnica skarbowa

Tajemnica skarbowa określona i wprowadzona została na mocy ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Przepisy ustawy stanowią, że dane indywidualne zawierane w deklaracji podatkowej oraz innych dokumentach, które składane są przez podatników, płatników bądź inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.

Tajemnica skarbowa odnosi się również do danych, które zawarte są w przekazywanych organom podatkowym informacjach podatkowych, a przekazywane są przez inne podmioty. Obejmuje również akty dokumentujące czynności sprawdzające, akta postępowania podatkowego, akta kontroli podatkowej, akta karnych spraw podatkowych. Dotyczy także informacji, które pochodzą z banków i innych instytucji, a zostały pozyskane przez organy skarbowe.