Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Warunkowe zawieszenie wykonania kary to jeden z przewidzianych w prawie karnym środków probacyjnych, polegający na wstrzymaniu realizacji orzeczonej represji prawnokarnej na ściśle oznaczony okres próby. Przebieg tego okresu decyduje czy represja ta zostanie ostatecznie zastosowana.

Warunki, jakie należy spełnić do warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Podstawą do warunkowego zawieszenia kary jest przyjęcie przez sąd pozytywnej opinii społeczno-kryminologicznej wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności. Musi także istnieć przekonanie, że kara w takiej postaci osiągnie cele oczekiwane wobec sprawcy, a w szczególności zapobiegnie powrotowi przez niego do przestępstwa. Postawa sprawcy i jego warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się są przede wszystkim brane pod uwagę prz...

Warunkowe zawieszenie wykonania kary to jeden z przewidzianych w prawie karnym środków probacyjnych, polegający na wstrzymaniu realizacji orzeczonej represji prawnokarnej na ściśle oznaczony okres próby. Przebieg tego okresu decyduje czy represja ta zostanie ostatecznie zastosowana.

Warunki, jakie należy spełnić do warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Podstawą do warunkowego zawieszenia kary jest przyjęcie przez sąd pozytywnej opinii społeczno-kryminologicznej wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności. Musi także istnieć przekonanie, że kara w takiej postaci osiągnie cele oczekiwane wobec sprawcy, a w szczególności zapobiegnie powrotowi przez niego do przestępstwa. Postawa sprawcy i jego warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się są przede wszystkim brane pod uwagę przez sąd.

Granice zastosowania

Orzeczona kara pozbawienia wolności nie może przekraczać jednego roku. Jeśli dochodzi do zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności do 5 lat.

Okres próby

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby i wynosi:

  • od roku do 3 lat – w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności;
  • od 2 do 5 lat – w wypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego;
  • do 10 lat – przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary pozbawienia wolności w wymiarze do 5 lat.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Warunkowe zawieszenie wykonania kary w założeniach nowej polityki karnej

Warunkowe zawieszenie wykonania kary w założeniach nowej polityki karnej

Andrzej Adamski, Marcin Berent, Paweł Burzyński, Paweł Daniluk, Tomasz Darkowski, Piotr Ge...
Wolters Kluwer Polska
Interdyscyplinarne studium badań nad instytucją warunkowego zawieszenia wykonania kary.
79,20 zł
85,00 zł
Więcej
Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony

Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony

Lidia Mazowiecka
Wolters Kluwer Polska
Jedyna na rynku publikacja prezentująca nową instytucję prawa karnego, jaką jest indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony.
49,00 zł
Więcej
Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego

Anna Błachnio-Parzych, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska
Wolters Kluwer Polska
Słowo wstępne Prezentowana księga jest zbiorem opracowań ofiarowanych Profesorowi Janowi Skupińskiemu z okazji jubileuszu urodzin oraz pracy naukowej. Profesor Jan Skupiński od przeszło 50 lat jest związany z Instytutem Nauk Prawnych PAN, w którym od 1974 r. do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję ki....
198,00 zł
220,00 zł
Więcej
Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy

Krzysztof Krajewski, Barbara Stańdo-Kawecka
Wolters Kluwer Polska
Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy powstała z inicjatywy pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym od 1992 r. kierował On Katedrą Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ, przekształconą w roku 2007 w Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ. Pocz....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem

Anna Muszyńska
Wolters Kluwer Polska
Monografia zawiera analizę rozwiązań kompensacyjnych funkcjonujących w systemie prawa karnego.
73,00 zł
Więcej