Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Wejście w życie aktów planistycznych

To rozpoczęcie obowiązywania danego aktu planistycznego i związanie jego ustaleniami różnych podmiotów. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i plan zagospodarowania przestrzennego województwa wchodzą w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały o uchwaleniu odpowiednio studium lub planu województwa. W przypadku studium związanie dotyczy przede wszystkim rady gminy, która, uchwalając plany miejscowe, zobowiązana jest do zbadania, czy nie naruszają one ustaleń studium.

Więcej sprawdź w publikacji

Sortuj:
Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
Promocja!
Promocja!

Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowi...
Wolters Kluwer Polska
Omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, kwestie związane z realizacją planu miejscowego, omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach...
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę