Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Wejście wżycie planu miejscowego

To rozpoczęcie obowiązywania danego planu miejscowego i związanie jego ustaleniami różnych podmiotów, które chcą realizować inwestycje na obszarze, dla którego ten plan został uchwalony. Zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP warunkiem wejścia wżycie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Akty prawa miejscowego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzą one w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy (zob. art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych; tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484). Aby możliwe było wejście wżycie planu miejscowego, w pierwszej kolejności uchwała o jego uchwaleniu podlega przekazaniu wojewodzie w celu zbadania jej zgodności z przepisami prawa. Wojewoda, wykonując czynności nad...

To rozpoczęcie obowiązywania danego planu miejscowego i związanie jego ustaleniami różnych podmiotów, które chcą realizować inwestycje na obszarze, dla którego ten plan został uchwalony. Zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP warunkiem wejścia wżycie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Akty prawa miejscowego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzą one w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy (zob. art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych; tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484). Aby możliwe było wejście wżycie planu miejscowego, w pierwszej kolejności uchwała o jego uchwaleniu podlega przekazaniu wojewodzie w celu zbadania jej zgodności z przepisami prawa. Wojewoda, wykonując czynności nadzorcze, może stwierdzić niezgodność aktu planistycznego z prawem. Wydaje wówczas rozstrzygnięcie nadzorcze, skutkiem czego jest uchylenie uchwały i niemożność publikacji danego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozstrzygnięcie nadzorcze może oczywiście zostać zakwestionowane w formie skargi złożonej do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Rozstrzygnięcie wojewódzkiego sądu administracyjnego można natomiast zakwestionować, składając skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
Promocja!
Promocja!

Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowi...
Wolters Kluwer Polska
Omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, kwestie związane z realizacją planu miejscowego, omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach...
47,20 zł
59,00 zł
Więcej