Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Wycena nieruchomości

W znaczeniu formalnym wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego ustalana jest wartość danej nieruchomości, natomiast w ujęciu materialnym wycena jest określeniem wartości. Do sporządzenia wyceny nieruchomości uprawnieni są rzeczoznawcy majątkowi, przygotowujący ją w formie operatu szacunkowego. Szczegółowe zasady i tryb wyceny określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, począwszy od art. 149.

Mimo że dział IV wskazanej ustawy zatytułowano „Wycena nieruchomości”, to definicja samej wyceny znajduje się w art. 4 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym przez wycenę rozumie się postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Zgodnie zaś z art. 4 pkt 6 a u.g.n. przez określenie wartości nieruchomości rozumie się określenie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i...

W znaczeniu formalnym wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego ustalana jest wartość danej nieruchomości, natomiast w ujęciu materialnym wycena jest określeniem wartości. Do sporządzenia wyceny nieruchomości uprawnieni są rzeczoznawcy majątkowi, przygotowujący ją w formie operatu szacunkowego. Szczegółowe zasady i tryb wyceny określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, począwszy od art. 149.

Mimo że dział IV wskazanej ustawy zatytułowano „Wycena nieruchomości”, to definicja samej wyceny znajduje się w art. 4 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym przez wycenę rozumie się postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Zgodnie zaś z art. 4 pkt 6 a u.g.n. przez określenie wartości nieruchomości rozumie się określenie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości. Szacowanie nieruchomości to czynności związane z określeniem wartości nieruchomości. Artykuł 150 ust.1 u.g.n. określa zatem, jakie wartości mogą zostać określone w wyniku wyceny. Po pierwsze, chodzi tu o określenie wartości rynkowej. Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu, np.: zamiany, sprzedaży. Cena jest ekonomicznym wyrazem pewnej kwoty, którą kupujący jest wstanie przekazać sprzedającemu w zamian za przeniesienie na niego własności rzeczy. Mimo że cena, jako nieodzowny element sprzedaży, ma istotny wpływ na określenie wartości rynkowej nieruchomości, to pojęcie ceny nie jest tożsame z pojęciem wartości nieruchomości.

Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj użytkowania i przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego. Wartość odtworzeniową określa się także, gdy wymagają tego przepisy szczególne, np.: art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1090).

 

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Szacowanie nieruchomości
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Szacowanie nieruchomości

Małgorzata Bałko, Anna Barańska, Anna Beer-Zwolińska, Małgorzata Borowska, Krzysztof Czerk...
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe opracowanie problematyki gospodarki nieruchomościami dotyczące w szczególności kwestii wyceny nieruchomości.
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Ewa Bończak-Kucharczyk
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono nie tylko przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i akty wykonawcze do niej, lecz także związane z nimi przepisy wielu innych ustaw.
183,20 zł
229,00 zł
Więcej
Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości
Promocja!
Promocja!

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz, Wojciech Morawski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w sposób kompleksowy i przejrzysty analizuje kwestie związane z poszczególnymi opłatami w ujęciu systematycznym poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych opłat.
41,70 zł
119,00 zł
Więcej
Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Ewa Kucharska-Stasiak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Praca prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Koncepcja publikacji powstała na bazie książki „Nieruchomość w gospodarce rynkowej”. Podejmowana w niniejszej pracy problematyka została zaktualizowana i znacznie pogłębiona w zakre....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce

Rozliczanie i opodatkowanie nieruchomości w praktyce

Wiedza i Praktyka
Wątpliwości w rozliczaniu podatku od nieruchomości budzi kwestia powstania obowiązku podatkowego. Innym problemem jest moment wygaśnięcia tego obowiązku. W książce zawarliśmy liczne komentarze oraz wyjaśnienia ekspertów. Znajdziesz także aż 33 najczęstsze problemy związane z rozliczeniem podatku od....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

C.H. Beck
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). Piąte wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnia najnowsze zmiany, wchodzące w życie 1.9.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 624).....
251,10 zł
279,00 zł
Więcej
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne
Promocja!
Promocja!

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

Łukasz Dziamski
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe ujęcie procedury zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Książka łączy praktyczne podejście do zagadnienia z analizą teoretyczną.
54,40 zł
68,00 zł
Więcej