Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Występek o charakterze chuligańskim - definicja

Zgodnie z definicją Kodeku karnego występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny. Może nim być także umyślne niszczenie cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

Istotnym dla definicji powyższej jest fakt, iż mówimy tylko o występkach umyślnych. Tylko w przypadku , gdy sprawca działa publicznie, występek umyślny może mieć charakter chuligański. Istotną rolę odgrywa motywacja sprawcy oraz to, że swoim działaniem lekceważy on porządek prawny.

Wysokość kary

Wymierzona przez sąd kara za występek o charakterze chuligańskim nie może być niższa...

Zgodnie z definicją Kodeku karnego występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny. Może nim być także umyślne niszczenie cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

Istotnym dla definicji powyższej jest fakt, iż mówimy tylko o występkach umyślnych. Tylko w przypadku , gdy sprawca działa publicznie, występek umyślny może mieć charakter chuligański. Istotną rolę odgrywa motywacja sprawcy oraz to, że swoim działaniem lekceważy on porządek prawny.

Wysokość kary

Wymierzona przez sąd kara za występek o charakterze chuligańskim nie może być niższa od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Na skazanego za występek chuligański sąd musi nałożyć nawiązkę. W przypadku, gdy skazany orzeka obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za krzywdę sąd zwolniony jest z obowiązku nakładania nawiązki.

Dla chuliganów są przewidywane dużo surowsze kary niż dla innych przestępców. To celowa polityka karna, która ma na celu zniechęcać potencjalnych chuliganów przed dokonywaniem występków.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Leksykon prawa karnego część ogólna

Leksykon prawa karnego część ogólna

zbiorowa Praca
C.H. Beck
Leksykon prawa karnego – część ogólna jest pierwszym w powojennym polskim piśmiennictwie opracowaniem, w którym, w uporządkowanej alfabetycznie formie hasłowej, szeroko omówiono podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego. Adresatem Leksykonu są przede wszystkim studenci prawa, dla który....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Prawo Karne. Last Minute - grudzień 2017 r.

Prawo Karne. Last Minute - grudzień 2017 r.

Anna Talaga
Od.Nowa
Publikacja umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: • przedstawione w niezwykle przejrzystej formie;• z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów;• z licznymi przykładami z życia i orzeczeniami ułatwiającymi zrozumienie i&nbs....
22,41 zł
24,90 zł
Więcej
Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne

Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne

Piotr Chlebowicz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja niniejsza jest poświęcona problematyce chuligaństwa stadionowego.
73,00 zł
Więcej