Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Zaopiniowanie aktu planistycznego

Opinia nie stanowi przejawu woli organu opiniującego, a jedynie jest to oświadczenie wiedzy lub wypowiedź ocen na sformułowana przy zastosowaniu ustawowych lub subiektywnych kryteriów opiniującego.

Opinia ma co do zasady charakter niewiążący, a organ opiniujący projekt aktu planistycznego jest pozbawiony wpływu na treść ustaleń przyjętych w akcie planistycznym.

Zasięgnięcie opinii przez organ sporządzający akt planistyczny warunkuje ważność procedury planistycznej, jednakże ze względu na niewiążący charakter do uznania tego organu pozostawiono możliwość uwzględnienia lub też nieuwzględnienia przy projektowanym rozstrzygnięciu w akcie planistycznym treści przedłożonej opinii. Organ, który wystąpił o opinię, ma prawo dokonać swobodnej jej oceny, rozważywszy uprzednio argumenty w niej z...

Opinia nie stanowi przejawu woli organu opiniującego, a jedynie jest to oświadczenie wiedzy lub wypowiedź ocen na sformułowana przy zastosowaniu ustawowych lub subiektywnych kryteriów opiniującego.

Opinia ma co do zasady charakter niewiążący, a organ opiniujący projekt aktu planistycznego jest pozbawiony wpływu na treść ustaleń przyjętych w akcie planistycznym.

Zasięgnięcie opinii przez organ sporządzający akt planistyczny warunkuje ważność procedury planistycznej, jednakże ze względu na niewiążący charakter do uznania tego organu pozostawiono możliwość uwzględnienia lub też nieuwzględnienia przy projektowanym rozstrzygnięciu w akcie planistycznym treści przedłożonej opinii. Organ, który wystąpił o opinię, ma prawo dokonać swobodnej jej oceny, rozważywszy uprzednio argumenty w niej zawarte. Negatywne stanowisko organu opiniującego nie stoi na przeszkodzie uchwaleniu aktu planistycznego w kształcie przygotowanym przez organ go sporządzający.

Zaopiniowanie aktów planistycznych stanowi trzeci etap w ramach procedury planistycznej i dokonywane jest, co do zasady, przez organy i instytucje zewnętrzne w stosunku do organu sporządzającego akt planistyczny.

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz

Krzysztof Buczyński, Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski
Wolters Kluwer Polska
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz to oparte na orzecznictwie sądowym opracowanie dotyczące zagadnień związanych z podstawowymi pojęciami w zakresie planowania przestrzennego, treścią aktów planowania przestrzennego, procedurami ich sporządzania i uchwalania oraz wydawan....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej