Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Zarząd spółki akcyjnej

Zarząd spółki akcyjnej zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i reprezentuje spółkę. Reprezentowany jest przez jednego albo większą liczbę członków. W skład zarządu mogą wchodzić osoby spośród akcjonariuszy ale również spoza ich grona. Zasada działania zarządu w spółce akcyjnej opiera się na podobnych zasadach jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rada nadzorcza lub walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków zarządu.

Mandat członka zarządu spółki akcyjnej

Członek zarządu może sprawować swoją funkcję nie dłużej niż pięć lat. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia, na którym zatwierdzane jest sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Wygaśnięcie mandatu może nastąpić także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania.

W przypadku zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowi...

Zarząd spółki akcyjnej zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i reprezentuje spółkę. Reprezentowany jest przez jednego albo większą liczbę członków. W skład zarządu mogą wchodzić osoby spośród akcjonariuszy ale również spoza ich grona. Zasada działania zarządu w spółce akcyjnej opiera się na podobnych zasadach jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rada nadzorcza lub walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków zarządu.

Mandat członka zarządu spółki akcyjnej

Członek zarządu może sprawować swoją funkcję nie dłużej niż pięć lat. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia, na którym zatwierdzane jest sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Wygaśnięcie mandatu może nastąpić także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania.

W przypadku zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są obowiązani do wspólnego prowadzenia spraw spółki. W odróżnieniu od  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku wieloosobowego zarządu nie jest możliwe prowadzenie spraw przez jednego członka zarządu. Prowadzenie spraw spółki polega na podejmowaniu wszystkich czynności związanych z funkcjonowaniem spółki, które nie są jej oświadczeniami woli wobec osób trzecich. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej

Renata Tanajewska
C.H. Beck
.Niniejsza publikacja została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Malarewicz-Jakubów, prof. UwB. Inspirację do monograficznego opracowania zagadnienia charakteru prawnego zarządu w spółce akcyjnej stan....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Zbigniew Jara
C.H. Beck
Kodeks spółek handlowych. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać si....
314,10 zł
349,00 zł
Więcej
Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych

Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski, Wojciech Górecki, Grzegorz Jędrejek, Piotr Konik, Zbig...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi zbiór poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie przez czołowych przedstawicieli doktryny zajmujących się tematyką statusu prawnego małżonków w spółkach cywilnych i handlowych.
103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi

Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi

Jerzy Jacyszyn, Anna Koronkiewicz-Wiórek, Bogusław Książek, Marta Piotrowska-Kłak, Lidia S...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego.
52,00 zł
65,00 zł
Więcej
Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej

Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej

Krzysztof Kułak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja prezentuje nowatorskie ujęcie relacji łączącej spółkę kapitałową z członkiem jej zarządu.
76,49 zł
85,00 zł
Więcej
Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego

Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego

Tomasz Szczurowski
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi monograficzne opracowanie tematyki wadliwości czynności prawnych spółek kapitałowych - zagadnienia mającego istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu. Zaletą publikacji jest całościowe, dotychczas niespotykane, ujęcie problematyki. Autor nie ogranicza się jedynie do omówienia kwest....
99,00 zł
Więcej
Czynności notarialne w prawie spółek

Czynności notarialne w prawie spółek

Rafal Wrzecionek
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe opracowanie monograficzne poświęcone czynnościom notarialnym w kodeksie spółek handlowych.
85,00 zł
Więcej