Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia

Zawiadomienie o zamiarze (terminie) rozpoczęcia robót budowlanych

Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (z zastrzeżeniem robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub niewymagających ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia). Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania, o ile strony nie wniosą w tym terminie odwołania od decyzji. Do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia można natomiast przystąpić, jeżeli w ustawowym terminie właściwy organ (starosta lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu, jednak nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. W zgłoszeniu należy określić m.in. termin rozpoczęcia robót budowlanych.

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (z zastrzeżeniem robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub niewymagających ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia). Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania, o ile strony nie wniosą w tym terminie odwołania od decyzji. Do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia można natomiast przystąpić, jeżeli w ustawowym terminie właściwy organ (starosta lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu, jednak nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. W zgłoszeniu należy określić m.in. termin rozpoczęcia robót budowlanych.

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Więcej sprawdź w publikacji

 

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo budowlane. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo budowlane. Komentarz

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki, Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech...
Wolters Kluwer Polska
Szeroka interpretacja przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego etapach, a także przepisów innych aktów prawnych funkcjonalnie powiązanych z procesem inwestycyjno-budowlanym.
220,15 zł
259,00 zł
Więcej
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych
Promocja!
Promocja!

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

Katarzyna Małysa-Sulińska
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych,które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.
72,25 zł
85,00 zł
Więcej