Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym stanowi jeden z elementów sprawozdania finansowego.  Sporządzają go jednostki podlegające obligatoryjnemu badaniu i publikowaniu swoich sprawozdań finansowych.

Co zawiera zestawienie zmian w kapitale własnym?

Dane o zmianach oraz ich przyczynach w poszczególnych składnikach kapitału własnego zawarte są w zestawieniu zmian w kapitale własnym. Zmiany odzwierciedlają wzrost lub spadek wartości aktywów netto. Zestawienie to zawiera również dane o Koszty i przychody, które zostały odniesione na kapitał własny.

Cel sprawozdania

Sprawozdanie obrazuje zmiany w strukturze elementów, które wchodzą w skład kapitału własnego oraz kierunek i skutki tych zmian. Dzięki sprawozdaniu posiadamy informacje o sytuacji finansowej podmiotu gospodarcz...

Zestawienie zmian w kapitale własnym stanowi jeden z elementów sprawozdania finansowego.  Sporządzają go jednostki podlegające obligatoryjnemu badaniu i publikowaniu swoich sprawozdań finansowych.

Co zawiera zestawienie zmian w kapitale własnym?

Dane o zmianach oraz ich przyczynach w poszczególnych składnikach kapitału własnego zawarte są w zestawieniu zmian w kapitale własnym. Zmiany odzwierciedlają wzrost lub spadek wartości aktywów netto. Zestawienie to zawiera również dane o Koszty i przychody, które zostały odniesione na kapitał własny.

Cel sprawozdania

Sprawozdanie obrazuje zmiany w strukturze elementów, które wchodzą w skład kapitału własnego oraz kierunek i skutki tych zmian. Dzięki sprawozdaniu posiadamy informacje o sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego poprzez prezentowanie zmian w zysku i stracie, źródłach finansowania kapitałami własnymi jednostki oraz ich przyczyny.

Kto sporządza zestawienie zmian:

  1. banki, zakłady ubezpieczeń
  2. podmioty działające w oparciu o przepisy o obrocie papierami wartościowymi,
  3. spółki akcyjne
  4. pozostałe podmioty, które w poprzednim roku obrotowym spełniły jeden z dwóch warunków:
    • średnioroczne zatrudnienie osiągnęło co najmniej 50 osób
    • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego osiągnęła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro
    • przychody netto ze sprzedaży towarów osiągnęły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro za rok obrotowy.

RozwińZwiń
Sortuj:
Rachunkowość finansowa. Podręcznik

Rachunkowość finansowa. Podręcznik

Ewa Walińska
Wolters Kluwer Polska
Struktura i treść podręcznika odpowiadają standardom akademickiego wykładu, a jednocześnie nawiązują do rozwiązań sprawozdawczych i ewidencyjnych wdrażanych przez autorów do praktyki gospodarczej - podczas realizacji projektów w przedsiębiorstwach różnych branż. Wykład zastał opatrzony licznymi przy....
69,00 zł
Więcej