Facebook

Akcja_druga_ksiazka_50_procent_bannery_SPRING-3443_1920x60.jpg [43.81 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Odstąpienie od umowy

Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy

Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy

Dominika Mróz-Krysta
Wolters Kluwer Polska

Nagroda w konkursie Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej.


W monografii przedstawiono koncepcję ukształtowania treści zobowiązania łączącego strony, powstałego po odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki ustawowego odstąpienia od umowy.

Autorka prezentuje kompleksowy, spójny model wzajemnych rozliczeń stron po dokonaniu odstąpienia od umowy. Ma on charakter uniwersalny, ponieważ jest niezależny od kwestii przejścia lub nieprzejęcia własności rzeczy po odstąpieniu, jak również może dotyczyć wszystkich rodzajów umów. Rozważania zawarte w publikacji zostały wzbogacone konkretnymi przykładami praktycznymi, na podstawie których ukazano wady i zalety funkcjonowania różnych koncepcji dotyczących rozliczeń po dokonaniu odstąpienia.

W książce uwzględniono polskie przepisy prawne i regulacje innych państw dotyczące omawianych zagadnień. Zaprezentowano orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy doktryny.

Adresaci:
Monografia przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy i sędziów. Zainteresuje także przedsiębiorców oraz pracowników naukowych.

89,10 zł
Więcej
Umowne prawo odstąpienia

Umowne prawo odstąpienia

Michał Warciński
Wolters Kluwer Polska

Publikacja adresowana jest zarówno do osób zajmujących się prawem cywilnym naukowo, jak i do praktyków, dla których, między innymi ze względu na pogłębione opracowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, może stanowić cenną pomoc.

65,70 zł
Więcej

Publikacje o odstąpieniu od umów

Odstąpienie od umowy – zastrzeżenie w umowie, które może przysługiwać jednej lub obu stronom umowy, o prawie odstąpienia od umowy na określonych warunkach i w określonym terminie. Z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek prawny – zawarta umowa uznawana jest za nieistniejącą, a to co strony już świadczyły podlega zwrotowi w niezmienionym stanie.

Odstąpienie od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Publikacje na ten temat dostępne są w naszej księgarni.