Facebook

LegalDesk

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie 2018

Odwrotne obciążenie 2018

Infor

Publikacja szczegółowo omawia mechanizm odwrotnego obciążenia oraz sposób rozliczania usług budowlanych, które są nim objęte. Dodatkowo zawiera opis rozliczeń oraz rodzaje towarów, do których procedura odwrotnego obciążenia też ma zastosowanie. W książce omówiono także zasady korekty oraz zapisu tych transakcji w JPK_VAT i w deklaracji. Przedstawiano również analizę aktualnego stanowiska organów podatkowych po roku obowiązywania nowych regulacji. Opracowanie zawiera ponad 70 praktycznych przykładów, przedstawiających: •zapis u sprzedawcy i nabywcy transakcji objętych odwrotnym obciążeniem w ewidencji i JPK_VAT •wzory faktur dokumentujących transakcje objęte odwrotnym obciążeniem •zasady wypełniania deklaracji i informacji podsumowujących gdy sprzedawca lub nabywca rozliczają transakcję objętą odwrotnym obciążeniem •zasady ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy i nabywcy towarów lub usług objętych odwrotnym obciążeniem •zasady ustalania terminu odliczania VAT u nabywcy towarów lub usług objętych odwrotnym obciążeniem •korekty transakcji objętych odwrotnym obciążeniem. Stanowi niezbędną instrukcję rozliczeń zarówno dla osób, które wykonują, jak i osób, które nabywają czynności objęte odwrotnym obciążeniem. Zawiera broszurę informacyjną MF na temat rozliczania usług budowlanych. Zalety publikacji: Praktyczność – bardzo duża liczba przykładów, wzorów wypełnionych deklaracji, ewidencji, faktur. Aktualność – przedstawia aktualne stanowisko organów podatkowych, rok po wejściu w życie nowych przepisów.

44,10 zł
Więcej
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych
Promocja!

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

Michał Murawski, Justyna Okrasińska, Ewa Szelenbaum
Wolters Kluwer Polska

W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r.

129,00 zł
129,00 zł
Więcej
Odwrotne obciążenie w budownictwie

Odwrotne obciążenie w budownictwie

Beata Hudziak, Mucha Magdalena, Magdalena Mucha
ODDK

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) od 1 stycznia 2017 r. poszerzono katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta procedurą objęte będą usługi wymienione w poz. 2 – 48 załącznika nr 14 do ustawy VAT, jeżeli usługodawca świadczyć będzie je jako podwykonawca. Usługi te można kwalifikować jako szeroko rozumiane usługi budowalne lub budowlano – montażowe. Autorki wyjaśniają m.in.: - czym jest odwrotne obciążenie oraz w jakich przypadkach będzie miał zastosowanie, - jakie zasady obowiązują przy rozliczaniu usług budowlanych objętych tym mechanizmem, - kogo należy uznać za podwykonawcę, - co nie stanowi prawa do odliczenia VAT, - jak zweryfikować dostawcę usług, - kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, - jak rozliczyć zaliczki za usługi rozpoczęte, ale nie zakończone przed 1 stycznia 2017 r., - jak opodatkować świadczenie kompleksowe, - co powinna zawierać faktura VAT, - jakie jest ryzyko błędnego zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Walorem publikacji są przykłady, case study oraz praktyczne wskazówki wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego Autorek, a także przywołane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. W książce zawarto wyciąg z przepisów prawnych przywołanych w tekście, a także wypełnione przykładowo formularze deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-27, a także wzór deklaracji VAT-7K.

113,40 zł
Więcej
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych
Promocja!

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych

Michał Murawski, Dariusz Roszkowski
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe źródło informacji na temat mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. Zawiera zarówno precyzyjną analizę przepisów prawnych, jak i przykłady, odwołania do orzecznictwa i praktyki organów podatkowych.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Odwrotne obciążenie 2017-usługi budowlane i towary

Odwrotne obciążenie 2017-usługi budowlane i towary

Infor

Odwrotne obciążenie 2017 – usługi budowlane i towary 1. Opodatkowanie według mechanizmu odwrotnego obciążenia – na czym polega 2. Obowiązek rozliczenia VAT od dostawy towarów – na kim spoczywa 3. Towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia 4. Rozliczenie dostawy towarów objętych odwrotnym obciążeniem przez sprzedawcę 5. Rozliczenie dostaw towarów objętych odwrotnym obciążeniem przez nabywcę 6. Korygowanie transakcji krajowych objętych odwrotnym obciążeniem 7. Rozliczenie VAT przez dostawcę i nabywcę towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy w deklaracji podatkowej 8. Wykazanie dostaw objętych odwrotnym obciążeniem w informacji podsumowującej (VAT-27) 9. Rozliczanie usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem 10. Odpowiedzi na pytania Czytelników 11. Załączniki

35,91 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę