Facebook

Grafika_polski_lad_2022_1920x60_v1.jpg [36.05 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Prawo łowieckie

Prawo łowieckie. Komentarz

Prawo łowieckie. Komentarz

Adam Pązik, Marcin Słomski
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono zagadnienia odpowiedzialności za przewinienia łowieckie oraz kwestie wyceny szkód łowieckich.

79,20 zł
Więcej
Prawo łowieckie. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo łowieckie. Komentarz

Bartosz Rakoczy, Roman Stec, Agnieszka Woźniak
Wolters Kluwer Polska

Komentarz jest kompletnym i wielowątkowym omówieniem zagadnień polskiego prawa łowieckiego oraz najważniejszego orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych w tym zakresie.

W publikacji przedstawiono najnowsze zmiany dokonane w ustawie o prawie łowieckim, dotyczące m.in. postępowań dyscyplinarnych i uprawnień Państwowej Straży Łowieckiej po wejściu w życie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zaprezentowano również kompetencje i zadania podmiotów administracyjnych właściwych w sprawach łowiectwa oraz wskazano, które przepisy prawa łowieckiego mogą być sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Adresac:
Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji lasów państwowych i parków narodowych, policji, straży granicznej, prokuratorów, sędziów, pracowników naukowych i studentów wydziałów prawa i administracji oraz szkół wyższych prowadzących kierunki leśnictwa, ochrony środowiska i administracji, a także dla członków Polskiego Związku Łowieckiego. Zainteresuje również pracowników organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz działaczy organizacji ekologicznych.

134,10 zł
Więcej
Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Bartosz Rakoczy
Wolters Kluwer Polska

Publikacja przedstawia wieloaspektową analizę problematyki odpowiedzialności za szkody łowieckie.

103,20 zł
Więcej

Książki z zakresu prawa łowieckiego

Prawo łowieckie stanowi dział prawa administracyjnego. Ustawa z dn. 13 października 1995 r. reguluje kwestie związane z prowadzeniem polowań i gospodarki łownej.

Przepisy:

 • definiują czym jest łowiectwo i jaki jest jego cel, a także czym są gospodarka łowiecka, polowanie i kłusownictwo,
 • określają organy administracji w zakresie łowiectwa na poziomie centralnym i samorządowym,
 • opisują szczegółowo zasady gospodarki łowieckiej,
 • opisują czym jest i jaki ma zakres działalność gospodarcza w obszarze łowiectwa,
 • definiują czym są obwody łowieckie, jakie są ich rodzaje, zasady tworzenia i podział,
 • określają czym jest Polski Związek Łowiecki – jakie ma kompetencje, zadania i strukturę organizacyjną,
 • precyzują zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej w obrębie łowiectwa,
 • definiują czym jest i jaki ma zakres uprawnień Straż Łowiecka,
 • opisują warunki, na jakich odbywać się może polowanie,
 • wprowadzają pojęcie szkód łowieckich, a także szkód odszkodowawczych z nimi związanych,
 • określają zasady stosowania przepisów karnych.

Książki traktujące o prawie łowieckim dostępne są w naszych księgozbiorach.