Facebook

LegalDesk

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Renta rodzinna

Świadczenia rodzinne
Promocja!

Świadczenia rodzinne

Magdalena Januszewska, Bartłomiej Mazurkiewicz
Wolters Kluwer Polska

Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania problemowych sytuacji.

62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 r.
Promocja!

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 r.

Anna Kawecka, Krzysztof Świtała, Krystyna Tymorek
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które wejdą w życie na początku 2016 r. oraz tych, które obowiązują już od września 2015 r.

55,20 zł
69,00 zł
Więcej
System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe

System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe

Jacek Wantoch-Rekowski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera szczegółową analizę prawną, częściowo również finansową, powiązań budżetu państwa z systemem finansowym ubezpieczeń społecznych.

Właściwa analiza poprzedzona jest swoistym wprowadzeniem, związanym z przybliżeniem pojęć i definicji zabezpieczenia społecznego i ubezpieczeń społecznych.

Autor omawia założenia reformy ubezpieczeń społecznych z 1999 r. oraz jej przyczyny, problematykę organizacyjno-finansową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Rezerwy Demograficznej. Na uwagę zasługuje również przedstawienie relacji pomiędzy Otwartymi Funduszami Emerytalnymi (OFE) a budżetem państwa, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Funduszem Ubezpieczeń Społecznych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, firm ubezpieczeniowych, radców prawnych, urzędników oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką finansów ubezpieczeń społecznych.

"Celem pracy jest zbadanie finansowo prawnych powiązań systemu ubezpieczeń społecznych z budżetem państwa. Problemem jest ustalenie struktury finansowej systemu ubezpieczeń społecznych oraz tego, czy ten system może być samodzielny finansowo i czy musi być wspomagany przez budżet państwa. Autor przekonująco wskazuje, że finansowo prawne powiązania systemu ubezpieczeń społecznych z budżetem państwa są skomplikowane i wielopłaszczyznowe. Powstało opracowanie interesujące i wartościowe. Można bez ryzyka stwierdzić, iż książka będzie trwałym elementem dorobku polskiej nauki prawa finansowego i zajmie w nim należne miejsce".

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński


107,10 zł
Więcej

Publikacje o rencie rodzinnej

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym z ZUS, które przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, jeśli spełnionych jest kilka przesłanek. Instytucję renty rodzinnej szczegółowo określają przepisy ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta rodzinna wypłacana jest w przypadku, gdy zmarła osoba, w chwili śmierci, miała ustalone prawo do emerytury lub emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie, jeśli spełnione są ustawowe wymogi, mogą otrzymać:

  • dzieci (własne, przysposobione, drugiego małżonka) do ukończenia 16 roku życia lub 25, jeśli kontynuują naukę,
  • wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie,
  • wdowa lub wdowiec jeśli ukończyli 50. rok życia,
  • rodzice, ojczym, macocha, osoby przysposabiające.

Instytucja renty rodzinnej opisywana jest w książkach poświęconych zagadnieniom z zakresu świadczeń rodzinnych i systemu ubezpieczeń społecznych.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę