Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 12/2023

Pojedynczy numer

12/2023

Przegląd Prawa Publicznego
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Prawa Publicznego Przegląd Prawa Publicznego Przegląd Prawa Publicznego
Już od 58 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W GRUDNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:

 

Rola zasady dobra wspólnego w okresie pandemii

dr Janusz Karp – Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Przedmiotem artykułu jest refleksja nad stanem epidemii (nazywanym potocznie pandemią) oraz ograniczeniami wolności i praw człowieka. Sytuacja ta była podyktowana okolicznościami niezależnymi od działalności człowieka czy prawodawcy. Stan epidemii nie został unormowany w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ani w ustawach o stanach nadzwyczajnych. Artykuł stanowi próbę wypośrodkowania poglądów w zakresie wprowadzonych ograniczeń...

W GRUDNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:

 

Rola zasady dobra wspólnego w okresie pandemii

dr Janusz Karp – Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Przedmiotem artykułu jest refleksja nad stanem epidemii (nazywanym potocznie pandemią) oraz ograniczeniami wolności i praw człowieka. Sytuacja ta była podyktowana okolicznościami niezależnymi od działalności człowieka czy prawodawcy. Stan epidemii nie został unormowany w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ani w ustawach o stanach nadzwyczajnych. Artykuł stanowi próbę wypośrodkowania poglądów w zakresie wprowadzonych ograniczeń dla społeczeństwa oraz funkcjonowania przedsiębiorców. Zasada ustrojowa „otwierająca” Konstytucję RP – dobro wspólne – ma szczególne znaczenie w zakresie interpretacji norm dotyczących człowieka w sytuacjach nieprzewidzianych explicite przez prawodawcę.

 

Problem przerywania ciąży – perspektywa konstytucyjnoprawna (wybrane zagadnienia)

dr Agata Niżnik-Mucha – adiunkt, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

W artykule przedstawiono wciąż aktualny i wywołujący wiele kontrowersji problem dopuszczalności przerywania ciąży z perspektywy konstytucyjnej. Autorka analizuje różne aspekty konstytucyjnego ujęcia ochrony życia nasciturusa i rekonstruuje granice swobody ustawodawcy zwykłego w zakresie kształtowania prawa aborcyjnego. Istotną część artykułu stanowią krytyczne uwagi do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20.10.2020 r., K 1/20, który uznał tzw. przesłankę embriopatologiczną przerywania ciąży za niezgodną z Konstytucją RP.

 

Warunek istnienia własności jako przesłanka objęcia ochroną na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 w sprawie Molla Sali przeciwko Grecji (wyrok ETPC z 19.12.2018 r.)

dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Monika Adamczyk – Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Sposób rozumienia pojęcia własności przez Europejski Trybunał Praw Człowieka został w artykule odniesiony do głośnej sprawy Molla Sali przeciwko Grecji (wyrok z 19.12.2018 r.). Pojęcie własności użyte w artykule 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest rozumiane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w szerokim znaczeniu, by strzec praw człowieka. Trybunał uważa, że Konwencja nie gwarantuje prawa do nabycia własności, lecz chroni istniejącą własność, dlatego kwestią fundamentalną jest wykazanie przez skarżącego, że ma tytuł prawny do rzeczy lub prawa majątkowego.

 

 

W NUMERZE PONADTO:

Królestwo urzeczywistnionej wolności. Duch obiektywny i jego wytwory w filozofii prawa Georga Wilhelma Friedricha Hegla, Łukasz J. Pikuła

Wpływ kumulatywnej kwalifikacji (art. 11 § 2 k.k.) na możliwość przyjęcia działania w ramach powrotności do przestępstwa, Jan Kluza

Zaskarżanie odmowy udostępnienia informacji publicznej w Polsce i Wielkiej Brytanii – uwagi de lege ferenda, Franciszek Skawiński

Wyrok sądu administracyjnego jako prejudykat w rozumieniu art. 4171 § 2 Kodeksu cywilnego, Katarzyna Ciućkowska, Paweł Sosnowski

Ochrona tajemnicy spowiedzi w postępowaniu administracyjnym, Jarosław Czerkawski, Anna Szyszka

Fundacja rodzinna na tle innych fundacji? Przyczynek do dyskusji, Magdalena Strożek-Kucharska, Michał Mółka

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rodzaj: Czasopisma
Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: NEP-0009 202312
ISSN: 1896-8996

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny – prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

sekretarz redakcji – dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-publicznego

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę