Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 2/2024

Pojedynczy numer

2/2024

Przegląd Prawa Publicznego
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Prawa Publicznego Przegląd Prawa Publicznego Przegląd Prawa Publicznego
Już od 58 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W LUTOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:

 

W sprawie rozumienia zasady dobrego sąsiedztwa

Sławomir Zwolak – doktor nauk prawnych, Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, filia w Stalowej Woli

 

Artykuł porusza problematykę właściwego rozumienia zasady dobrego sąsiedztwa. Analiza tytułowego pojęcia, uwzględniająca regułę kontynuacji cech zabudowy i zagospodarowania terenu, zapewnienie ładu przestrzennego oraz prawa do zabudowy nieruchomości, prowadzi do szerokiej interpretacji dobrego sąsiedztwa. Przyjęte rozumienie niewątpliwie realizuje interes inwestora, przejawiając się w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w ten sposób, że właściwy organ będzie rozstrzygać wszelkie powstałe wątpliwości na rzecz uprawnień właściciela czy inwestora, resp...

W LUTOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:

 

W sprawie rozumienia zasady dobrego sąsiedztwa

Sławomir Zwolak – doktor nauk prawnych, Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, filia w Stalowej Woli

 

Artykuł porusza problematykę właściwego rozumienia zasady dobrego sąsiedztwa. Analiza tytułowego pojęcia, uwzględniająca regułę kontynuacji cech zabudowy i zagospodarowania terenu, zapewnienie ładu przestrzennego oraz prawa do zabudowy nieruchomości, prowadzi do szerokiej interpretacji dobrego sąsiedztwa. Przyjęte rozumienie niewątpliwie realizuje interes inwestora, przejawiając się w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w ten sposób, że właściwy organ będzie rozstrzygać wszelkie powstałe wątpliwości na rzecz uprawnień właściciela czy inwestora, respektując zasadę wolności zagospodarowania terenu, w tym jego zabudowy, przy jednoczesnym zachowaniu ładu przestrzennego.

 

Pomoc Kościoła rzymskokatolickiego i samorządu terytorialnego uchodźcom z Ukrainy odpowiedzią na etyczny konflikt „wartości”. Wymiar prawnoadministracyjny

Marcin Bider – ksiądz doktor nauk prawnych, adiunkt, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet w Siedlcach

 

Artykuł przedstawia analizę instytucjonalnej pomocy udzielanej w Polsce uchodźcom z Ukrainy jako formy odpowiedzi na etyczny konflikt „wartości”. Analiza opiera się przede wszystkim na zgromadzonym materiale źródłowym. Do podmiotów realizujących zadania pomocy są zaliczane z jednej strony osoby prawne i organizacje kościelne Kościoła rzymskokatolickiego, a z drugiej strony – jednostki samorządu terytorialnego. Analiza zawiera sugestie dotyczące dalszej współpracy oraz rekomendacje dla organów władzy centralnej w Polsce w kontekście realizacji zasady sprawiedliwości.

 

Cudzoziemcy w polskich szkołach. Prawnoadministracyjne wyzwania i problemy systemu oświaty w obliczu wojny w Ukrainie

Zofia Kasprzyk – studentka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 

Wojna w Ukrainie pociągnęła za sobą rozmaite skutki, a jej reperkusje nie ominęły polskiego systemu oświaty. Po niemal dwóch latach od rozpoczęcia konfliktu należy zwrócić uwagę na wiele wciąż nierozstrzygniętych problemów związanych z funkcjonowaniem uczniów cudzoziemskich – zarówno ukraińskich, jak i pozostałych narodowości – w polskim szkolnictwie. Istotnym zagadnieniem są nieścisłości i luki prawne oraz problemy praktyczne, np. regulacje dotyczące nauczania języka polskiego czy funkcjonowania oddziałów przygotowawczych. Biorąc pod uwagę standardy wyznaczane przez prawo międzynarodowe oraz zgłaszane od lat sugestie ze strony organizacji pozarządowych, pojawia się konieczność wystosowania do ustawodawcy postulatów de lege ferenda.

 

W NUMERZE PONADTO:

Ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami gruntowymi pokrytymi śródlądowymi wodami płynącymi, Mateusz Maślanka

Utrata mocy obowiązującej zdania w przepisie prawnym jako wyraz realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Edyta Tkaczyk

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania w świetle nowelizacji przepisu art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Paweł Gacek

Podatkowe aspekty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez adwokata lub radcę prawnego, Dawid Daniluk, Aleksandra Krzywiec

Próba uregulowania trybu przyznania odstępstwa od wymogu przeprowadzenia procedur oceny zgodności wyrobów medycznych przez polskiego ustawodawcę – uwagi na tle rozporządzenia 2017/745, Olga Chodorowska

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rodzaj: Czasopisma
Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2024
Kod towaru: NEP-0009 202402
ISSN: 1896-8996

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny – prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

sekretarz redakcji – dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-publicznego

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę