Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 1/2024

Pojedynczy numer

1/2024

Przegląd Prawa Publicznego
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Prawa Publicznego Przegląd Prawa Publicznego Przegląd Prawa Publicznego
Już od 58 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W STYCZNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:

 

Decyzja o nakazie rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego

dr hab. Aleksander Maziarz, profesor Akademii Koźmińskiego – Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0482-5400

 

Celem artykułu jest zbadanie, czy przesłanki dokonania ingerencji władz publicznych w jedno z konstytucyjnych praw, jakim jest prawo własności, poprzez wydanie decyzji o nakazie rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego zostały przez ustawodawcę należycie uzasadnione i sformułowane w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych. Przepis ten ma na celu wyeliminowanie tych obiektów budowlanych, które są w złym stanie technicznym i z tego powodu zagrażają bezpiecz...

W STYCZNIOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:

 

Decyzja o nakazie rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego

dr hab. Aleksander Maziarz, profesor Akademii Koźmińskiego – Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0482-5400

 

Celem artykułu jest zbadanie, czy przesłanki dokonania ingerencji władz publicznych w jedno z konstytucyjnych praw, jakim jest prawo własności, poprzez wydanie decyzji o nakazie rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego zostały przez ustawodawcę należycie uzasadnione i sformułowane w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych. Przepis ten ma na celu wyeliminowanie tych obiektów budowlanych, które są w złym stanie technicznym i z tego powodu zagrażają bezpieczeństwu powszechnemu. Stosowanie omawianego przepisu wiąże się jednak z ingerencją władz publicznych w prawo własności i z tego względu w artykule autor skupił się na analizie przesłanek wydania decyzji o nakazie rozbiórki i ustaleniu, czy przesłanki te zostały sformułowane w sposób prawidłowy.

 

Kompetencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wyznaczenia sędziego Sądu Najwyższego do rozpoznawania dodatkowych spraw spoza jego izby – uwagi na tle sprawy K 7/23 przed Trybunałem Konstytucyjnym

dr Janusz Roszkiewicz – adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski; radca prawny

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5055-2215

 

Artykuł jest poświęcony analizie charakteru i konstytucyjności kompetencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wyznaczania sędziów Sądu Najwyższego do rozpatrywania dodatkowych spraw z innych izb doświadczających przeciążenia, w tym również w ramach tymczasowego przeniesienia z jednej izby do drugiej, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy (art. 35 § 3 ustawy o Sądzie Najwyższym). Kompetencja ta ma na celu rozwiązywanie przejściowych problemów z przeciążeniem poszczególnych izb. Konstytucyjność tego uprawnienia jest kwestionowana przez Krajową Radę Sądownictwa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zdaniem Rady sędzia Sądu Najwyższego ma prawo oczekiwać, że będzie orzekać wyłącznie w sprawach należących do właściwości izby, do której został powołany. Zarzut ten budzi jednak wątpliwości, ponieważ żaden przepis prawa nie gwarantuje sędziom „prawa do orzekania wyłącznie w sprawach z zakresu preferowanej dziedziny prawa”.

 

 

Brak numeru PESEL skarżącego jako przyczyna odrzucenia skargi przez sąd administracyjny. Glosa krytyczna do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3.07.2023 r., II GPS 3/22

dr Aleksander Kwaśniak – dyrektor Instytutu Nauk Prawnych, Akademia Humanitas, Sosnowiec

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9275-279X

 

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, zgodnie z którą brak numeru PESEL skarżącego w skardze stanowi podstawę do odrzucenia tej skargi przez sąd administracyjny także wtedy, gdy numer PESEL skarżącego jest temu sądowi znany, gdyż jest on zawarty w aktach sprawy. Zdaniem autora glosy uchwałę tę należy ocenić krytycznie ze względu na wagę konstytucyjnego prawa do sądu, które jest w ten sposób ograniczane. Celem ustawodawcy wprowadzającego obowiązek podawania numeru PESEL w skardze była bowiem jednoznaczna identyfikacja strony postępowania. W sytuacji gdy sąd dysponuje numerem PESEL skarżącego, taka identyfikacja następuje, cel ustanowienia tej normy prawnej zostaje zatem osiągnięty, a odrzucenie skargi tylko dlatego, że numer PESEL znajduje się w innym miejscu niż sama skarga, jest – zdaniem autora glosy – przejawem nadmiernego formalizmu.

 

W NUMERZE PONADTO:

Opodatkowanie cmentarzy podatkiem od nieruchomości, Aleksander Słysz

Wykazywanie pełnomocnictwa szczególnego w postępowaniu podatkowym, Tomasz Jezierski

Administracyjnoprawne ograniczenia działalności gospodarczej na obszarach specjalnych o charakterze przyrodniczym. Wybrane zagadnienia, Jerzy Stelmasiak

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy jako jeden z podmiotów realizujących zadania państwa w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, Marian Andrzej Liwo

Skorowidz za 2023 rok, Andrzej Adamczyk

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rodzaj: Czasopisma
Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2024
Kod towaru: NEP-0009 202401
ISSN: 1896-8996

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny – prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

sekretarz redakcji – dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-publicznego

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę