Facebook

Kiermasz Świąteczny do -90%

Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Prawa Publicznego - Nr 6/2023

Pojedynczy numer

6/2023

Przegląd Prawa Publicznego
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Prawa Publicznego Przegląd Prawa Publicznego Przegląd Prawa Publicznego
Już od 58 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

W CZERWCOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:

 

Prowadzenie postępowania z urzędu mimo braku wniosku o ściganie w sprawie o przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. na podstawie art. 12 § 4 k.p.k.

dr Jan Kluza – asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Kielcach, zastępca przewodniczącego II Wydziału Karnego

 

Autor omawia przepis art. 12 § 4 Kodeksu postępowania karnego po zmianach dokonanych przez nowelizację Kodeksu karnego z 7.07.2022 r., która wchodzi w życie 1.10.2023 r. Na podstawie tego przepisu możliwe będzie prowadzenie postępowania z urzędu mimo braku wniosku o ściganie przestępstwa gróźb karalnych (art. 190 § 1 Kodeksu karnego) w dwóch wymienionych w przepisie...

W CZERWCOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:

 

Prowadzenie postępowania z urzędu mimo braku wniosku o ściganie w sprawie o przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. na podstawie art. 12 § 4 k.p.k.

dr Jan Kluza – asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Kielcach, zastępca przewodniczącego II Wydziału Karnego

 

Autor omawia przepis art. 12 § 4 Kodeksu postępowania karnego po zmianach dokonanych przez nowelizację Kodeksu karnego z 7.07.2022 r., która wchodzi w życie 1.10.2023 r. Na podstawie tego przepisu możliwe będzie prowadzenie postępowania z urzędu mimo braku wniosku o ściganie przestępstwa gróźb karalnych (art. 190 § 1 Kodeksu karnego) w dwóch wymienionych w przepisie sytuacjach, tj. jeżeli zachodzi duże prawdopodobieństwo, że niezłożenie wniosku wynika z obawy pokrzywdzonego przed odwetem albo jeżeli przemawia za tym interes społeczny. Autor zauważa, że regulacja ta została wprowadzona pochopnie, bez konsultacji społecznych, jest nieuzasadniona, a praktyka jej stosowania może wywoływać wiele wątpliwości.

 

Ochrona danych osobowych w informacji publicznej

dr Łukasz Nosarzewski – adiunkt, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, radca prawny

 

Ochrona danych osobowych w informacji publicznej jest szczególnie istotna w praktyce udostępniania informacji przez administrację publiczną. Wymaga ona poszanowania zarówno praw gwarantujących jawność życia publicznego, jak i prawa do prywatności. W artykule omówiono problematykę danych osobowych jako elementu informacji publicznej oraz zawarto analizę przepisów zapewniających ich ochronę na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Poruszono zagadnienia współstosowania tych regulacji z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pogodzenia praw informacyjnych z prawem ochrony danych osobowych oraz prawnych możliwości ochrony danych osobowych w informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

Status prawny i tryb działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

dr Łukasz Kierznowski – asystent, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

 

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest w polskim porządku prawnym podmiotem stosunkowo nowym, powołanym w celu rozpatrywania odwołań od wyniku weryfikacji sumy punktów z egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Jest to jednocześnie organ odrębny od podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzanie i ocenianie tych egzaminów, tj. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Mimo krótkiego okresu istnienia Kolegium uwidoczniły się już wątpliwości prawne związane z jego działaniem. Autor przedstawia genezę Kolegium na tle zjawiska nieprawidłowego oceniania egzaminów w Polsce, rolę tego organu w systemie oświaty, regulacje dotyczące składu, kompetencji i trybu działania, a także kontrowersje i problemy prawne związane z tymi zagadnieniami.

 

 

W NUMERZE PONADTO:

Instytucja otwartego dostępu jako forma realizacji komercyjnych pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. Analiza administracyjnoprawna, Karol Lange

Osoby bliskie w postępowaniu administracyjnym, Zbigniew R. Kmiecik

Przyznawanie środków na finansowanie odnowienia i przebudowy drzewostanu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Jan Chmielewski

Możliwość zdalnego trybu obradowania samorządowych organów kolegialnych w kontekście nowelizacji art. 15zzx ust. 2 ustawy covidowej, Sara Pacholec, Piotr Solka

Swoboda wypowiedzi versus wolność religijna. Glosa aprobująca do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 15.09.2022 r., 8257/13, Rabczewska v. Polska, Aleksander Kwaśniak

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Rodzaj: Czasopisma
Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2023
Kod towaru: NEP-0009 202306
ISSN: 1896-8996

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

redaktor naczelny – prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

sekretarz redakcji – dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-publicznego

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72 

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę