Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Badania lekarskie i psychologiczne w Biurze Ochrony Rządu

Ustawa o Biurze Ochrony reguluje kwestię poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym zleconym przez komisję lekarską przez funkcjonariuszy.

Tryb przeprowadzania badań lekarskich

Rejonowa komisja lekarska przeprowadza badanie lekarskie kandydata do Biura Ochrony Rządu i sporządza protokół badania komisji lekarskiej, który zawiera wyszczególnienie wszystkich chorób, które mają wpływ na zdolność do służby.

Komisja lekarska może skierować osobę badaną na badanie specjalistyczne oraz psychologiczne w wyznaczonym terminie.

Komisja lekarska może skierować osobę na obserwację po wyrażeniu zgody przez badanego, w przypadku, gdy przeprowadzone dotychczas badania wraz z dokumentacją nie pozwalają na wydanie orzeczenia.

W przypadku stwierdzenia dwóch lub wię...

Ustawa o Biurze Ochrony reguluje kwestię poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym zleconym przez komisję lekarską przez funkcjonariuszy.

Tryb przeprowadzania badań lekarskich

Rejonowa komisja lekarska przeprowadza badanie lekarskie kandydata do Biura Ochrony Rządu i sporządza protokół badania komisji lekarskiej, który zawiera wyszczególnienie wszystkich chorób, które mają wpływ na zdolność do służby.

Komisja lekarska może skierować osobę badaną na badanie specjalistyczne oraz psychologiczne w wyznaczonym terminie.

Komisja lekarska może skierować osobę na obserwację po wyrażeniu zgody przez badanego, w przypadku, gdy przeprowadzone dotychczas badania wraz z dokumentacją nie pozwalają na wydanie orzeczenia.

W przypadku stwierdzenia dwóch lub więcej chorób lub ułomności, które powodują ograniczenie zdolności osoby badanej do służby lub pracy rejonowa komisja lekarska rozpatruje wszystkie te choroby łącznie.

Ostre schorzenia, konieczność rehabilitacji lub ciąży wyklucza otrzymanie orzeczenia o zdolności do pracy do czasu zakończenia leczenia lub zakończenia urlopu macierzyńskiego. Podmiot, który skierował osobę badaną do komisji lekarskiej jest powiadomiony o wynikach badań i ewentualnej zdolności lub nie do pracy.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Medycyna pracy

Medycyna pracy

Tomasz Wittczak
Difin
Książka stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień dotyczących praktycznych aspektów profilaktyki i orzecznictwa w medycynie pracy. Omawia między innymi problemy związane z organizacją służby medycyny pracy w Polsce, badaniami profilaktycznymi pracowników, zasadami orzekania o zdolności do pracy w ni....
37,80 zł
42,00 zł
Więcej