Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Funkcjonariusz publiczny - definicja

Funkcjonariusz publiczny – definicja tzw. legalna pochodzi z Kodeksu karnego (art. 115, § 13). Określa podmiot objęty szczególną ochroną prawną, ale podlegający także szczególnej odpowiedzialności karnej, z racji wykonywanej funkcji związanej z władzą publiczną bądź zajmowanej pozycji zawodowej. Kodeks karny zawiera zamknięty katalog funkcji i zawodów, które zaliczyć można do funkcjonariuszy publicznych. Należą do nich między innymi: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, senator, poseł, w tym poseł Parlamentu Europejskiego, radny, sędzia, prokurator, ławnik, pracownicy administracji rządowej, organów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, osoby pełniące czynną służbę wojskową. 

Szczególny status prawny funkcjonariusza publicznego wyraża się w jego szczególnej ochronie prawnej. Przestępstwa wobec niego podlegają surowszej karze. Jednocześnie katalog zachowań kara...

Funkcjonariusz publiczny – definicja tzw. legalna pochodzi z Kodeksu karnego (art. 115, § 13). Określa podmiot objęty szczególną ochroną prawną, ale podlegający także szczególnej odpowiedzialności karnej, z racji wykonywanej funkcji związanej z władzą publiczną bądź zajmowanej pozycji zawodowej. Kodeks karny zawiera zamknięty katalog funkcji i zawodów, które zaliczyć można do funkcjonariuszy publicznych. Należą do nich między innymi: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, senator, poseł, w tym poseł Parlamentu Europejskiego, radny, sędzia, prokurator, ławnik, pracownicy administracji rządowej, organów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, osoby pełniące czynną służbę wojskową. 

Szczególny status prawny funkcjonariusza publicznego wyraża się w jego szczególnej ochronie prawnej. Przestępstwa wobec niego podlegają surowszej karze. Jednocześnie katalog zachowań karanych, których może dopuścić się funkcjonariusz publiczny, jest szerszy.

Z ochrony, która przewidziana jest dla funkcjonariusza publicznego, korzystają także inne podmioty podczas pełnienia obowiązków służbowych – np. ratownik medyczny, lekarz, nauczyciel, asesor komorniczy, radca prawny, adwokat czy osoba udzielająca pierwszej pomocy.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Leksykon prawa karnego część ogólna

Leksykon prawa karnego część ogólna

zbiorowa Praca
C.H. Beck
Leksykon prawa karnego – część ogólna jest pierwszym w powojennym polskim piśmiennictwie opracowaniem, w którym, w uporządkowanej alfabetycznie formie hasłowej, szeroko omówiono podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego materialnego. Adresatem Leksykonu są przede wszystkim studenci prawa, dla który....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza
Promocja!
Promocja!

Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza

Aleksander Oleszko
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowa analiza jednoczesnego ujęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej oraz karnej notariusza, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzonych wadliwie aktów notarialnych stwierdzających dokonanie czynności prawnej.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych

Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych

Marian Liwo
Wolters Kluwer Polska
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z zasadniczych zadań państwa, umożliwiających jego funkcjonowanie. Realizacją tych działań zajmuje się administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, w której skład wchodzą m.in. służby mundurowe. W monografii Status służb munduro....
74,27 zł
79,00 zł
Więcej