Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją powołaną do istnienia 14 grudnia 1994 poprzez ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Aktualnie jego działanie reguluje Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dn. 10 czerwca 2016 r. Zadaniem BFG jest przede wszystkim zagwarantowanie wypłacalności i płynności depozytów bankowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania do wysokości określonej ustawowo.

Inne zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Do pozostałych funkcji BFG nale...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją powołaną do istnienia 14 grudnia 1994 poprzez ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Aktualnie jego działanie reguluje Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dn. 10 czerwca 2016 r. Zadaniem BFG jest przede wszystkim zagwarantowanie wypłacalności i płynności depozytów bankowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania do wysokości określonej ustawowo.

Inne zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Do pozostałych funkcji BFG należy również pomoc finansowa bankom, która jest udzielana w sytuacji zagrożenia ich wypłacalności. Może mieć ona postać pożyczki, poręczenia, gwarancji albo poręczeń. Bankowy Fundusz Gwarancyjny może również w razie konieczności nabywać wierzytelności zagrożonych niewypłacalnością banków. Ponadto BFG kontroluje i realizuje programy naprawcze oraz gromadzi i analizuje dane na temat banków, które są objęte systemem gwarantowania. Przy czym BFG wyznacza wysokość obowiązkowych opłat rocznych dla banków objętych Funduszem.

RozwińZwiń
Sortuj:
Podatek od niektórych instytucji finansowych. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Podatek od niektórych instytucji finansowych. Komentarz

Stanisław Bogucki, Artur Bogucki
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera objaśnienia do przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) oraz przepisów wykonawczych.
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Prawo bankowe

Prawo bankowe

Zbigniew Ofiarski
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi systemowe ujęcie Prawa bankowego. Autor uwzględnia w nim w szczególności zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia.
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe
Promocja!
Promocja!

Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe

Michał Bitner, Elżbieta Chojna-Duch, Jakub Chowaniec, Marek Grzybowski, Elżbieta Irena Cho...
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku nie tylko wyjaśniono podstawowe instytucje i regulacje prawne, lecz także przedstawiono ocenę ich funkcjonowania w praktyce.
71,20 zł
89,00 zł
Więcej
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Zimmermann Piotr, Rafał Sura, Patrycja Zawadzka
C.H. Beck
Prezentowana publikacja to kompleksowe omówienie nowej, gruntownie zmienionej i poszerzonej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.). Znowelizowana ustawa implementuje do polskiego por....
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku

Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku

CeDeWu
Niniejsza publikacja naukowa: „Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku" jest efektem czwartej edycji projektu badawczego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku", zapoczątkowanego w 2010 roku przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyte....
98,99 zł
110,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę