Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Czeki

Czeki są dokumentami o ściśle określonej formie, traktowanymi jako papier wartościowy, który używany jest jako środek zapłaty. Wystawienie czeku można zatem określić jako płatność bezgotówkową. Jego realizacja wymaga udania się do banku wskazanego na czeku. Wystawca czeku określany jest mianem trasanta. Osoba, na rzecz której wystawiono czek to remitent. Natomiast bank zobligowany do dokonania płatności z konta wystawcy czeku określa się jako trasat. Czeki realizowane są poprzez skup czeku (szybka wypłata gotówki) lub inkaso czeku (długotrwały proces oczekiwania na zapłatę).

Rodzaje czeków

Czeki dzieli się na czeki imienne oraz czeki na okaziciela. Oprócz tego rozróżnia się także:

  • Czeki gotówkowe – zlecają bankowi wypłacenie gotówki remitentowi z konta wystawcy czeku.
  • <...

Czeki są dokumentami o ściśle określonej formie, traktowanymi jako papier wartościowy, który używany jest jako środek zapłaty. Wystawienie czeku można zatem określić jako płatność bezgotówkową. Jego realizacja wymaga udania się do banku wskazanego na czeku. Wystawca czeku określany jest mianem trasanta. Osoba, na rzecz której wystawiono czek to remitent. Natomiast bank zobligowany do dokonania płatności z konta wystawcy czeku określa się jako trasat. Czeki realizowane są poprzez skup czeku (szybka wypłata gotówki) lub inkaso czeku (długotrwały proces oczekiwania na zapłatę).

Rodzaje czeków

Czeki dzieli się na czeki imienne oraz czeki na okaziciela. Oprócz tego rozróżnia się także:

  • Czeki gotówkowe – zlecają bankowi wypłacenie gotówki remitentowi z konta wystawcy czeku.
  • Czeki zakreślone – realizacja możliwa tylko na rzecz wskazanego bankiera albo stałego klienta banku. Dzielą się one również na czeki z zakreśleniem ogólnym i szczególnym.
  • Czeki rozrachunkowe – pozwalają na rozliczenie bezgotówkowe (odbiorca musi posiadać konto bankowe).

Zasady dotyczące wystawiania i realizacji czeków reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe. Tego typu forma rozliczenia nie cieszy się jednak w Polsce zbytnim zainteresowaniem. Wiele banków nie akceptuje już tego typu formy płatniczej.

RozwińZwiń
Sortuj:
Obrót wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami

Jan Mojak
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone na przestrzeni lat 2014–2021, w tym zmiany prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu
Promocja!
Promocja!

Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu

Jan Mojak
Wolters Kluwer Polska
Autor w przystępny sposób przedstawia m.in. pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, przenoszenie praw z papierów wartościowych, podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe, towarowe papiery wartościowe, udziałowe papiery wartościowe, regulacje związane z obrotem papierami wartościowymi....
47,20 zł
69,00 zł
Więcej
Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Izabela Heropolitańska
Wolters Kluwer Polska
Nowe i gruntownie poszerzone wydanie cenionej publikacji. Autorka nie tylko szczegółowo omawia zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, ale także - dzięki wiedzy nabytej podczas wieloletniej pracy w banku - w jasny i praktyczny sposób wyjaśnia wszelkie wątpliwości.
122,40 zł
153,00 zł
Więcej
Prawo gospodarcze Przepisy 2017
Promocja!
Promocja!

Prawo gospodarcze Przepisy 2017

Anna Prus
Od.Nowa
Kodeks spółek handlowych-Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej-Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym-Prawo zamówień publicznych-Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych-Prawo własności przemysłowej-Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji-Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym pra....
31,20 zł
39,00 zł
Więcej
Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz

Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński
Wolters Kluwer Polska
Prawo wekslowe i prawo czekowe należą do najtrudniejszych dziedzin prawa, i to nie tylko dlatego, że weksle i czeki powróciły do obrotu gospodarczego po długim okresie zastoju w czasach PRL, lecz także ze względu na daleko idące skutki prawne, jakie wywołuje posługiwanie się tymi papierami wartościo....
161,10 zł
179,00 zł
Więcej
Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz

Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz

Izabela Heropolitańska
Komentarz zawiera dokładne omówienie często stosowanych w praktyce instytucji związanych z prawem wekslowym i czekowym. Szeroko i drobiazgowo zostały przedstawione te zagadnienia, które stwarzają w praktyce najwięcej problemów, jak np.:- elementy weksla, - indosy, - zarzuty wekslowe, - inst....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Obrót wierzytelnościami
Archiwum
Archiwum

Obrót wierzytelnościami

Jan Mojak
Wolters Kluwer Polska
Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono ? w prosty i usystematyzowany sposób ? instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami.W trzecim, zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej cennej publikacji Autor omawia pojęcie wierzytelności i roszczeń, analizuje różnorodne po....
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę