Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Energetyka

Sortuj:
Chmura obliczeniowa. Prawne aspekty zastosowania
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Chmura obliczeniowa. Prawne aspekty zastosowania

Andrzej Krasuski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przedstawia kompleksową analizę podstaw prawnych podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w chmurze obliczeniowej.
135,20 zł
169,00 zł
Więcej
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II
Promocja!
Promocja!

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

Jan Zimmermann
Wolters Kluwer Polska
W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego.
19,90 zł
199,00 zł
Więcej
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

Jan Zimmermann
Wolters Kluwer Polska
W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego.
136,00 zł
170,00 zł
Więcej
Urządzenia elektroenergetyczne

Urządzenia elektroenergetyczne

Henryk Markiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Autor omawia obliczanie prądów zwarciowych, zjawiska powodowane przepływem prądów roboczych i zwarciowych, a także zasady działania, rozwiązania konstrukcyjne, właściwości techniczne oraz kryteria doboru różnych urządzeń elektroenergetycznych i inne.
75,60 zł
84,00 zł
Więcej
Podstawy przemian energetycznych

Podstawy przemian energetycznych

Jacek Marecki
Wydawnictwo Naukowe PWN
Energia nie może powstać z niczego ani też zniknąć całkowicie. Może natomiast ulegać wielokrotnym przemianom i przechodzić w coraz to inną postać w wyniku powtarzających się zjawisk konwersji i transformacji. Oto czwarte wydanie książki, w której przedstawiono podstawy fizyczne, techniczne i ekonomi....
66,60 zł
74,00 zł
Więcej
Sieci średnich napięć

Sieci średnich napięć

Witold Hoppel
Wydawnictwo Naukowe PWN
W elektrotechnice znana jest dobrze jedna z najważniejszych zasad: „Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze w każdej instalacji elektrycznej”. Układy automatyki zabezpieczeniowej w sieciach elektrycznych to skomplikowane urządzenia techniczne, obecnie wykonywane prawie wyłącznie z wykorzystaniem tec....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych

Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Automatyka zabezpieczeniowa od stulecia jest związana z urządzeniami elektroenergetycznymi. Podstawowym bowiem warunkiem zapewnienia ich właściwej pracy jest ochrona przed skutkami awarii. Oto drugie wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w....
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Poradnik montera elektryka Tom 3
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Poradnik montera elektryka Tom 3

Wydawnictwo Naukowe PWN
Poprzednie cztery wydania Poradnika montera elektryka cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród elektryków z praktyką, a także wśród przygotowujących się do zawodu studentów kierunków elektroenergetycznych i uczniów szkół o takim profilu. Prezentujemy całkowicie nowy, wcześniej niepublikowany tom 3.....
129,60 zł
144,00 zł
Więcej
Podstawy teorii obwodów Tom 1

Podstawy teorii obwodów Tom 1

Jerzy Osiowski, Jerzy Szabatin
Wydawnictwo Naukowe PWN
W tomach I i II omówiono najważniejsze pojęcia teorii obwodów oraz metody opisu i analizy obwodów. Dużo uwagi poświęcono układom ze źródłami sterowanymi i wzmacniaczami operacyjnymi. Choć trzon podręcznika stanowią metody analizy układów skupionych, liniowych i stacjonarnych, zostały również uwzględ....
66,60 zł
74,00 zł
Więcej
Prawo gospodarcze publiczne
Promocja!
Promocja!

Prawo gospodarcze publiczne

Andrzej Powałowski
C.H. Beck
Publikacja ,,Prawo gospodarcze publiczne" służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności....
84,16 zł
99,00 zł
Więcej
Marketing w elektroenergetyce
Promocja!
Promocja!

Marketing w elektroenergetyce

Franciszek Krawiec, Stella Krawiec
Difin
Książka pozwala zrozumieć miejsce i rolę marketingu energii i usług elektroenergetycznych w tradycyjnym sektorze elektroenergetycznym. Adresowana jest do menedżerów, członków najwyższego szczebla firm energetycznych, pracowników agencji państwowych oraz kadry naukowej.
48,39 zł
55,00 zł
Więcej
Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

Henryk Markiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka ta stanowi kompendium praktycznej wiedzy o najważniejszych zagadnieniach dotyczących projektowania, wykonywania oraz eksploatowania instalacji elektrycznych. Opisano w niej zasady działania, właściwości i przeznaczenie urządzeń elektrycznych łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i inn....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Brunon Lejdy
Wydawnictwo Naukowe PWN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia stanowią końcowy odcinek całego ciągu różnego rodzaju elementów systemu elektroenergetycznego służącego do dostawy energii elektrycznej. Bardzo ważnym etapem poprzedzającym projektowanie, a następnie budowę oraz eksploatację instalacji niezbędnych w niezliczo....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Ekonomika energetyki w modelach matematycznych z czasem ciągłym

Ekonomika energetyki w modelach matematycznych z czasem ciągłym

Ryszard Bartnik, Zbigniew Buryn, Anna Hnydiuk-Stefan
Wydawnictwo Naukowe PWN
W monografii przedstawiono nowatorskie podejście do analizy ekonomicznej procesów inwestycyjnych w energetyce.
48,60 zł
54,00 zł
Więcej
Zarządzanie energią w w jednostkach samorządu terytorialnego Wybrane modele możliwości ograniczenia, rekomendacje
Promocja!
Promocja!

Zarządzanie energią w w jednostkach samorządu terytorialnego Wybrane modele możliwości ograniczenia, rekomendacje

Małgorzata Lechwar, Martin Rovnak, Alexander Tokarćik
CeDeWu
Zapewnienie energii niezbędnej dla dalszego wzrostu gospodarczego z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne i przyszłe pokolenia stanowi jedno z podstawowych wyzwań gospodarki XXI wieku. Potrzeba ulepszenia procesów gospodarowania i zarządzania zużyciem zasobów, w tym energetycznych, wymaga inn....
43,12 zł
49,00 zł
Więcej
Prawo energetyczne. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo energetyczne. Komentarz

Zdzisław Muras, Mariusz Swora
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - Prawo energetyczne.
176,00 zł
440,00 zł
Więcej
Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu
Promocja!
Promocja!

Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu

Mikołaj G. Goss
Wolters Kluwer Polska
W publikacji poruszono zagadnienie nadzoru państwowego nad sektorem ropy i gazu z uwzględnieniem zmian wynikających z dużej nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
95,19 zł
119,00 zł
Więcej
Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym
Promocja!
Promocja!

Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym

Henryk Palarz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja szczegółowo omawia zagadnienie umowy sprzedaży ciepła w prawie energetycznym, wskazuje jak powinna być kształtowana przez strony treść takiej umowy, a także jakie mogą w niej wystąpić postanowienia niedozwolone.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Zasady przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych
Promocja!
Promocja!

Zasady przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych

Magdalena Wilczek-Karczewska
Wolters Kluwer Polska
Przystępna i kompleksowa analiza przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług
Promocja!
Promocja!

Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług

Inga Kawka
Wolters Kluwer Polska
W monografii przeanalizowano funkcjonowanie rynku wewnętrznego w dziedzinie usług w świetle polskiego i unijnego porządku prawnego.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia
Promocja!
Promocja!

Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia

Jakub Pokrzywniak
Wolters Kluwer Polska
Książka jest pierwszą polską monografią na temat umowy o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwa energetycznego i ustawowego obowiązku jej zawarcia. Poruszono tu także szereg zagadnień z zakresu prawa cywilnego i energetycznego, jak np. zakres kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do rozstr....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej
Promocja!
Promocja!

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej

Marcin Stoczkiewicz
Wolters Kluwer Polska
"Recenzowana praca jest wartościowa, tak w sensie poznawczym, jak i praktycznym. W tym pierwszym dlatego, że podejmuje ważny problem badawczy pojęcia "pomocy państwa" (…) w znaczeniu nadanym mu (a właściwie stale nadawanym) przez orzecznictwo sądów UE. Praca reprezentuje wysoki i aktualny poziom wie....
75,20 zł
94,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę