Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Europejska infrastruktura krytyczna

Europejska Infrastruktura Krytyczna to nowe zagadnienie, które związane jest z zarządzaniem kryzysowym, wprowadzone do polskiego systemu prawa na skutek implementacji dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej.

Europejska Infrastruktura Krytyczna(EIK) to systemy oraz powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Ich rola polega na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Są one  wyznaczane w systemach zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne, paliwa oraz w systemach transportowych, w zakresie energii elektrycznej, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego śródlądowego, żeglugi ocean...

Europejska Infrastruktura Krytyczna to nowe zagadnienie, które związane jest z zarządzaniem kryzysowym, wprowadzone do polskiego systemu prawa na skutek implementacji dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej.

Europejska Infrastruktura Krytyczna(EIK) to systemy oraz powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Ich rola polega na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Są one  wyznaczane w systemach zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne, paliwa oraz w systemach transportowych, w zakresie energii elektrycznej, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego śródlądowego, żeglugi oceanicznej, żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i portów.

EIK zlokalizowana jest na terytorium państw członkowskich UE, a jej zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie.

Wykaz obiektów i urządzeń wchodzących w skład infrastruktury krytycznej sporządzany jest przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa(RCB) we współpracy z odpowiednimi ministrami. Wykaz ten zawiera także EIK, która zlokalizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz EIK leżących na terytorium innych państw członkowskich, które mogą mieć wpływ na Rzeczpospolitą Polskę. Wykaz ten jest niejawny.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ochrona infrastruktury krytycznej

Ochrona infrastruktury krytycznej

Ryszard Radziejewski
Wydawnictwo Naukowe PWN
W publikacji podjęto próbę analizy podstawowych aktów prawnych oraz stosownej literatury. Skonfrontowano teoretyczne zapisy z tych dokumentów z możliwością wprowadzenia ich w życie. Autor dowodzi, że podjęta przez ustawodawcę filozofia budowania systemu ochrony infrastruktury krytycznej na płaszczyź....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej