Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji i Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich ma na celu spowodować, aby te regiony w UE były w stanie sprostać wielu nowym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym oraz społecznym, jakie stawia przed nimi XXI wiek. Polityka rozwoju obszarów wiejskich, nazywana "drugim filarem" wspólnej polityki rolnej, stanowi dopełnienie systemu płatności bezpośrednich dla rolników oraz środków zarządzania rynkami rolnymi (pierwszy filar).

W ramach Europejskich Funduszy Rolnych finansowane są programy rozwoju obszarów wiejskich we wszystkich państwach członkowskich oraz regionach UE. Programy są opracowywane we współpracy Komisji Europejskiej z państwami członkowskimi z uwzględnieniem wytycznych przyjętych przez Radę, a także priorytetów określonych w poszczególnych planach strategicznych krajów europejskich.

Sortuj:
Standardy organizacyjne a rozwój obszarów wiejskich w kontekście zarządzania informacją i wiedzą
Promocja!
Promocja!

Standardy organizacyjne a rozwój obszarów wiejskich w kontekście zarządzania informacją i wiedzą

Anna Krakowiak-Bal, Wojciech Wdowiak, Urszula Ziemiańczyk
C.H. Beck
Monografia jest rezultatem projektu badawczego „Zarządzanie wiedzą w procesie budowania konkurencyjności i innowacyjności obszarów wiejskich na zasadach zrównoważonego rozwoju – empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Główn....
84,16 zł
99,00 zł
Więcej
Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne
Promocja!
Promocja!

Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne

Magdalena Małecka-Łyszczek
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym zakresie administracja samorządowa podejmuje z tzw. podmiotami ekonomii społecznej.
79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych
Promocja!
Promocja!

Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych

Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące problematyki odzyskiwania wierzytelności podatkowych w trybie i na zasadach określonych w dyrektywie 2010/24/UE.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dorota Łobos-Kotowska
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze prawniczej, która dotyczy strukturalnego oddziaływania funduszy unijnych na rolnictwo. W monografii poddano analizie nową umowę obligacyjną w prawie rolnym pozwalającą na zindywidualizowane określenie sposobu wykorzystania....
79,00 zł
Więcej
Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej

Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej

Dorota Milanowska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturalnych jako instrumentu wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej: ich rodowodu, konstrukcji prawnej, celów i funkcji oraz zasadności i efektów stosowania. Niniejsza książka o charakterze prawno-por....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę