Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Ewidencja partii politycznych

Ewidencja partii politycznych jest publicznym rejestrem partii politycznych. Zasady jego prowadzenia są uregulowane w ustawie z dn. 17 czerwca 1997 o partiach politycznych. Podmiotem prowadzącym rejestr jest Sąd Okręgowy w Warszawie. Na podstawie wpisu do niego partie polityczne uzyskują status osobowości prawnej.

Wpis do ewidencji partii politycznych następuje po spełnieniu określonych w ustawie wymogów formalnych. Dokonuje się go na podstawie zgłoszenia, które zawiera: pełną i skróconą nazwę partii, dane osób (imiona, nazwiska, adresy) należących do organów reprezentujących partię i upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w jej imieniu. Niezbędne jest również przedstawienie statutu partii oraz wykazu 1000 podpisów osób mających zdolność do czynności prawnych w liczbie.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Współczesne systemy polityczne

Współczesne systemy polityczne

Bożena Dziemidok-Olszewska, Marek Żmigrodzki
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowe uzupełnione wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika prezentującego współczesne systemy polityczne. Głównym celem książki jest przedstawienie zasad, instytucji ustrojowych i mechanizmów funkcjonowania współczesnych państw demokratycznych na przykładzie: Francji, Hiszpanii, Niemiec,....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej